top of page

S KOLEGOU DEMCAK IoT DIGITALIZACE DOPRAVY SNADNO A EFEKTIVNĚ

Průmyslový IoT je systém složený z inteligentních zařízení, softwaru, cloudového serveru a aplikací,

které slouží pro zabezpečení a včasnou predikci v průmyslovém internetu věcí.

Systém se skládá z mnoha zařízení a bývá těžké si ho v reálné praxi představit, co pro vás představuje.
Rozhodli jsme tedy, že nejlepší bude ho popsat, jako vašeho parťáka, který vám nonstop kryje záda. Takového, na kterého se můžete spolehnout.

 

Začali jsme mu říkat KOLEGA DEMCAK IoT.

Jedno centrální řízení (mozek) a k němu nespočet očí a výkonných paží, které můžete řídit a variabilně jako puzzle přidávat.

Jeho instalace je rychlá, nevyžaduje stavební úpravy a naprogramování uděláme my v našem technologickém zázemí.
Zásah u vás ve firmě je tak minimální jen pro osazení lokací, kde má KOLEGA vykonávat svou práci.

KOLEGA spravuje a řídí 

související obory s logistikou, včetně odpadů a úspory energie.

KOLEGA vám zajistí digitalizaci procesů, jejich správu, vyhodnocení i řízení. 

Poznejte výhody
KOLEGY DEMCAKA

 • Je zaměřen na sběr a analýzu dat z různých
  zařízení v reálném čase, aby vám mohl poskytnout 
  užitečné informace přístupné odkudkoli on-line v portálu.
   

 • Na základě dat řídí procesy a ovládá zařízení,
  tak jak potřebujete.
   

 • Je nástrojem vaší digitalizace, zefektivní cirkulaci materiálů, správu odpadů a je uplatnitelný v širokém
  spektru oborů.

 

Náš tým KOLEGU DEMCAKA neustále inovuje a vylepšuje.


KOLEGA se díky tomu stává aktivním a stále se zdokonalujícím

členem týmu, který se neschovává a nezná výmluvy.
 

 • Může pracovat i v těžko přístupných místech.

 • Je vhodný do výbušného a chemického prostředí.

 • Nevadí mu nepřízeň počasí.

 • Vzdálenost mezi lokacemi, kde působí,
  není žádnou překážkou.

DEMCAK, DIGITALIZACE DOPRAVY A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.png

Můžete se spolehnout

Není nic horšího, než systém, na který se spoléháte, ale netušíte zda je funkční. To se s námi nestane. 

Díky aktivní správě našich specialistů pro všechna zařízení v systému KOLEGY DEMCAKA je samozřejmostí,

že držíme dohled 24/7 a kryjeme vám záda.

 

S KOLEGOU DEMCAKEM získáváte podporu našeho týmu, potřebné zaškolení, servis i dohled pro zabezpečení, tak aby byla zajištěna bezpečnost na vysoké úrovni, přesně jak potřebujete.

DOPRAVA s KOLEGOU
je vaše udržitelné řešení pro propojený svět

Logistika

Odpady

Úspora energie

Skladové hospodářství

 • Monitoruje vytíženost dopravních prostředků.

 • Monitoruje pohyb paletového zboží a vysokozdvižných vozíků.

 • Zabezpečí pracovní zóny před vstupem obsluhy, nebo dopravy.

 • Monitoruje otřesy při převozu zboží.

 • Monitoruje teplotu, vlhkost a tlak ve skladovacích prostorech.

 • Sleduje stav zásob u odběratele, tak aby dodavatel mohl včas reagovat doplněním zboží.

 • Monitoruje naplněnost staticky uložených nádob a zastaví doplňování.

 • S pomocí přivolávacích tlačítek obsluhy zefektivní nakládku, vykládku, odvoz palet, nebo obalové hospodářství.

 • Otevře vjezdovou bránu, navede řidiče, k jaké rampě má najet a přivolá obsluhu. 

 • Monitoruje vjezd vozidel do areálu.

 • Monitoruje například počet osob ve skladech, laboratořích a uzavřených prostorech, kde chcete znát trajektorii pohybu od příchodu, po odchod.

Řízení odpadu s dopadem na životní prostředí

 • Monitoruje hladinu odpadu v kontejnerech a poskytuje data umožňující správcům odpadu optimalizovat plány sběru a přepravy.

 • Umožňuje sledovat polohu sběrných vozidel v reálném čase a optimalizovat tak trasu pro snížení spotřeby paliva a snížení emisí.

 • Monitoring stavu zařízení na zpracování odpadu v rámci prediktivní údržby

 • Analýza dat o výkonnosti odpadového hospodářství pro vládní a podniková rozhodnutí v rámci transparentnosti a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.

 • Detekce úniku olejů a kapalných látek z uzavřených nádob a systémů.

 • Detekce limitních stavů u nebezpečných odpadů, jako je teplota, kouře ze zahoření, únik nebezpečných plynů.

Připravujeme

Poptejte si
KOLEGU DE
MCAKA
na zkoušku

Myšlenková mapa - DEMCAK IoT system (Brožura se Z-skladem (43 × 28 cm)) (Karusel na Linked

Propojený svět.

LOGISTIKA

Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete.

bottom of page