top of page

Seznamte se s vaším novým KOLEGOU DEMCAKEM

Váš nový KOLEGA nabízí několik důvodů, proč byste si ho měli pořídit do vaší firmy.

Je skvělým kolegou pro průmysl, dopravu i stavby.

 

KOLEGA DEMCAK je přesný, dochvilný, spolehlivý a vždy připravený do akce.

Rychle analyzuje data a koná, a to vše bez zkušební doby, kanceláře, auta nebo dovolené. Je tu, aby chránil, řídil, optimalizoval a monitoroval vaše podnikání. Jeho inteligentní funkce vám umožní snadnou organizaci a efektivní práci.

 

KOLEGU si pořídíte v několika tarifních provozech od 50 Kč za celodenní výkon práce. Je to vaše IoT revoluce v měření a regulaci.

 

Je na vás, kde všude bude ve vaši firmě zaměstnán a co vše díky němu budete chtít efektivně ovládat a řídit.
 

"Delegujte rutinu,
soustřeďte se na inovace."

KOLEGA DEMCAK IoT,
je vaše nové MAR v průmyslovém internetu věcí. Je rychlý a spolehlivý.
Měří, vyhodnocuje a automatizuje. Je to partner pro vaše bezpečí.

S důsledností přebírá a spolehlivě dokončuje úkol, který potřebujete jednou předat a více se k tomu nevracet.
Díky tomu vám
 uvolní čas na nové výzvy a inovace.

Jednou definujete svůj pracovní postup a delegujete ho do systému KOLEGOVI. Od tohoto momentu si můžete být jisti,

že KOLEGA bude spolehlivě sledovat, analyzovat a automatizovat všechny úkoly, které jste doposud museli zvládat vy nebo váš tým. KOLEGA vám poskytne prostor i ochranu a přitom nevyžaduje vaši nepřetržitou pozornost. To on je ten, který vás informuje a stavech vašich zařízení a systémů.

KOLEGA DEMCAK má své motto:
„S přesností převzít, s důsledností dokončit.“

Jeho schopnosti:

 • Sbírá a vyhodnocuje data pro efektivní řízení a ochranu budov, strojů a osob.

 • Řídí a automatizuje procesy podle vašich potřeb.

 • Optimalizuje spotřebu energie pomocí automatického ovládání zařízení
  a hlídá limitní stavy pro preventivní zásahy.

 • Provádí prediktivní údržbu, pracuje nepřetržitě, dokonce i při výpadku elektrické energie.

 • Umožňuje vzdálený monitoring stavu budov a zařízení.

 • Je vašima očima na tisících místech a zasahuje při jakékoli nesrovnalosti.

 • Zajišťuje bezpečnost v interiéru budov, chrání majetek a zdraví.

 • Spolupracuje se sítí LoRaWAN pro průmyslové zabezpečení a je pod nepřetržitou péčí technologického týmu DEMCAK.

 • Snadno se integruje s ostatními systémy pro zlepšení koordinace a optimalizace procesů.

Jeho přednosti:

 • Nepřetržitá práce 24/7, což vede k efektivnějšímu využití času a zdrojů.

 • Schopnost zvládnout mnoho operací současně na různých místech,
  jako by měl stovky očí a rukou.

 • Rychlá instalace (a doplnění) bez stavebních zásahů.

 • Neomezená komunikační vzdálenost mezi zařízeními.

 • Zpracování dat a poskytování podrobných informací pro efektivní plánování a rozhodování.

 • Vykonávání rutinních úkolů, uvolňuje tak čas lidským kolegům.

 • Pracuje v nebezpečných nebo obtížně přístupných prostředích, snižuje riziko úrazů a poškození majetku.

 • Snadno aktualizovatelný a přizpůsobitelný, což snižuje náklady na školení ve srovnání s lidskými kolegy.

 • V případě výpadku zdroje elektrické energie jsou zařízení v systému zálohované.

Nadstandardní přístup:

 • Technologický tým DEMCAK je vždy připravený, a to i pokud se něco pokazí.

 • Nepřetržitě vám kryje záda.

 • Tým DEMCAK má vždy přehled o tom, co se děje se všemi zařízeními v systému.
  Tím se KOLEGA stává vaším dlouhodobým partnerem, který je podporován zkušeným týmem vývojářů naší firmy a vy si nemusíte platit drahé IT oddělení. 

Jakou pracovní pozici
u vás bude KOLEGA DEMCAK zastávat? 

 Je zaměřen na sběr a analýzu dat z různých

zařízení v reálném čase, aby vám mohl poskytovat užitečné

informace a řešení.
Na základě dat řídí procesy a ovládá zařízení.

Ve vaší firmě může tedy zastávat pozici

systémového inženýra pro IoT řešení.

Spolu s vaším týmem pracuje na neustálém vylepšování výrobních procesů, logistiky, optimalizaci energií,

nebo ochraně zařízení a osob. Je to váš nejvýkonnější KOLEGA, který nezaspí.

 

Náš tým KOLEGU DEMCAKA neustále inovuje a vylepšuje.
KOLEGA se díky tomu stává aktivním a stále se zdokonalujícím

členem týmu, který se neschovává a nezná výmluvy.


Je stále pod bdělým dozorem technického oddělení firmy DEMCAK, tak aby byl vaším nejzodpovědnějším parťákem,

na kterého se můžete spolehnout.

Pracovní náplň DEMCAKA? 

Monitoring

Automatizace

Správa procesů

Sbírá a sleduje data z jednotlivých prvků připojených do systému.

Automaticky řídí a ovládá zařízení,

nebo systémy na základě monitoringu událostí.

Ochrana

 • Zabezpečí osamocená pracoviště SOS zařízením.

 • Spouští alarmy a výstražná zařízení při havárii.

 • Zabezpečí pracovní zóny strojů před vstupem obsluhy.

Prediktivní údržba

 • Předvídá  selhání strojů pro minimalizaci výpadků výroby.

 • Reaguje výstrahou, uzavírkou, vypnutím, vyvětráním, atd.
  ve chvíli, kdy zaznamená havárii a minimalizuje tak firmě škody.

Optimalizace

 • Zvýší efektivitu výroby.

 • Zvýší kvalitu výrobků.

 • Sníží náklady na energie.

 • Hospodárně nakládá s využitím materiálů.

 • Spoří čas a práci zaměstnanců.

Logistika

 • Monitoruje stav zásob.

 • Sleduje polotovary a zboží.

 • Optimalizuje trasy a vytíženost přepravních zařízení.

 • Předpovídá poptávku, když u odběratele zboží dochází.

 • Chrání zboží.

Odpady

 • Snižuje náklady při svozu odpadů.

 • Predikuje naplnění odpadních nádob.

 • Detekuje úniky nebezpečných látek.

Zemědělství a lesnictví

 • Efektivně plánuje a řídí výsev, závlahu a sklizeň
  díky informaci o vlhkosti, PH a stavu půdy.

 • Dále sleduje teplotu a vytíženost techniky.

Stavebnictví

 • Zabezpečí stavby.

 • Eviduje vlhkost, teplotu, srážky a povětrnostní podmínky.

 • Sleduje pohyb strojů po stavbě.

 • Zabezpečí jeřáby i techniku.

 • Střeží zakázané zóny.

 • Je součástí mobilního detekční sytému pro ochranu budovy
  po dobu výstavby při vzniku požáru, úniku vody a plynů.

 • Lokalizuje pracovníky na stavbě díky GPS OPP/PTT zařízení.

Chytrá obec

 • Monitoruje hladiny řek.

 • Měří kvalitu ovzduší, teplotu a hluk.

 • Měří spotřebu energie všech zařízení a budov.

 • Plánuje efektivní odvoz odpadů do sběrných dvorů.

 • Správa veřejného osvětlení, i osvětlení v interiérech.

 • Centrálně zabezpečí obce při požárech, vysoké větrnosti,
  povodních, atd. s automatickým spuštěním výstrahy.

Správa budov

 • Efektivně spravuje energetickou správu budov.

 • Chrání před úniky vody a plynů.

 • Měří koncentraci CO2.

 • Zajistí efektivní klimatizování a vytápění již stávajících systémů.

 • Specializuje se na požární zabezpečení.

 • Řídí závlahu živých střech a fasád.

 • Je součástí systému „Chytrá zasedačka”.

„Ti, kdo si dokáží představit cokoliv, mohou vytvořit nemožné.“
Alan Turing.

„Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete.“
Michal Demčák.

Zjistěte,
kde vám náš

KOLEGA DEMCAK Io
T
může pomáhat 

Myšlenková mapa - DEMCAK IoT system (Brožura se Z-skladem (43 × 28 cm)).png
bottom of page