top of page

Inteligentní řízení energií ve výrobním prostředí

Váš klíč k úsporám a efektivitě
V současné době se mnoho výrobních podniků potýká s výzvami spojenými s energetickou efektivitou a optimalizací provozu. Naše řešení v oblasti managementu energií přináší pokročilé možnosti monitoringu a autonomní regulace, které zásadně mění způsob,

jakým firmy spravují svou energetickou spotřebu.Klíčové oblasti, kde naše systémové řešení pomáhá


Přesné měření spotřeb energií


Zavádíme systémy pro přesné měření spotřeb energie u jednotlivých strojů a technologií. Tím umožňujeme nejen odhalení neefektivního využívání zdrojů, ale i přesnější nákladové sazby, což bylo historicky založeno pouze na odhadech výrobců zařízení. Pokud je to možné, využijeme stávající měřidla, která máte, a převedeme si z nich výstupy do systému. Při jejich absenci je doplníme a vše sloučíme do jednoho ekosystému.


Centralizovaný dohled a řízení


Integrací všech dílčích autonomních regulací a měřičů do jednoho firemního systému umožňujeme centralizované monitorování a ovládání, což zvyšuje efektivitu a eliminuje riziko penalizací za překročení špičkových odběrů.


Pokročilá automatizace a ovládání zařízení


Implementujeme pokročilé funkce pro ovládání jednotlivých zařízení, které umožňují jejich efektivnější vzájemnou komunikaci a eliminaci zbytečných energetických ztrát.


Ochrana proti neoprávněným zásahům


Naše systémy zabraňují neoprávněným zásahům do nastavení zařízení, což je zvláště důležité ve složitých provozech s mnoha pracovníky. K událostem je možné vytvářet záznamy zodpovědných pracovníků, aby se informace neztrácely a bylo možné zpětně zjistit, co se ve výrobě dělo a jak to souvisí s daným incidentem.

Jak to funguje?


Pomocí IoT technologií a senzorů monitorujeme nejen energetické toky, ale i další klíčové parametry, jako jsou teplota, vlhkost, osvit, průtok, tlak, vibrace, nasycenost, znečištění, přítomnost chemických látek a další. Tyto údaje jsou v reálném čase analyzovány naším centrálním systémem KOLEGA, který okamžitě využívá data pro pokročilou automatizaci periferních technologií. Pro danou problematiku používáme nejvhodnější komunikaci, ať už se jedná o bezdrátovou, drátovou, nebo jejich kombinaci, převedeme vaše výrobní prostředí do digitální podoby, tak jak je pro daný provoz a přenos informací nejefektivnější.

Díky tomuto na míru připravenému systému můžeme v případě potřeby okamžitě reagovat, například automatickým vypnutím přívodu kapalin, plynů nebo kompresoru pro přívod vzduchu, když pracovník vypne stroj. Tímto způsobem a mnoha dalšími, které si jako zkušenost neseme z jednoho provozu do dalšího, je možné předcházet energetickým špičkám a optimalizovat spotřebu bez nutnosti zbytečně vysokých rezerv u dodavatele.


Přínosy našeho řešení:


  • Úspory nákladů: Naše systémy poskytují trvalý monitoring a automatizovanou optimalizaci, což vede k významným úsporám. Systém stavíme modulárně jako stavebnici, takže stroje a technologie si můžete osazovat postupně a rozložit si tak prvotní fázi investice do digitalizace a automatizace. Po celou dobu je vám k dispozici projektový tým, který vás provede integrací krok za krokem, tak aby vaše časové zatížení bylo co nejmenší a starost byla přenesená na naše specialisty.

  • Flexibilita a přehlednost Centrální ovládání a monitorování všech zařízení z jednoho místa přehledně v portálu a aplikaci.

  • Zvýšení produktivity Automatizace běžných úkonů šetří čas a zvyšuje produktivitu pracovníků.

  • Bezpečnost a spolehlivost Zamezení neoprávněným zásahům a zajištění stálé funkčnosti systémů s dohledem 24/7/365 dní v roce s podporou našeho IT týmu.Přechodem na naše inteligentní energetické řešení nejenže získáte kontrolu nad vaší spotřebou, ale také posunete svůj provoz na novou úroveň efektivity a udržitelnosti. Předběhnete tak vaši konkurenci v cenovém souboji, protože za méně vynaložených prostředků na energie vyrobíte stejné, nebo v případě spojení s naším systémem prediktivní údržby, i více výrobků za stejný čas.Důležité kontakty na naše specialisty naleznete ZDE. Přímou poptávku můžete zaslat na info@demcak.eu


57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page