top of page

Není to sexy, protože to vyžaduje změnit myšlení a přístup k údržbě

Aktualizováno: 20. 3.

Snížení provozních nákladů pomocí prediktivní údržby.


Cesta k udržitelnému rozvoji díky prediktivní údržbě
Prediktivní údržba. Není to sexy, protože musíte změnit myšlení.

V dnešní době se společnosti čím dál více zaměřují na udržitelnost a snižování provozních nákladů.


Prediktivní údržba se ukazuje jako klíčová technologie, která umožňuje firmám dosáhnout obou těchto cílů.


Představte si výrobní společnost, která se rozhodla implementovat systém prediktivní údržby. Díky monitorování a analýze dat získaných z jejich strojů dokáže tato společnost předvídat potenciální problémy dříve, než dojde k výpadku nebo poškození zařízení.


Tímto způsobem je možné plánovat údržbu během méně vytížených období, což minimalizuje dopad na výrobní procesy a zároveň snižuje náklady spojené s náhlými opravami a výpadky produkce.


Implementace takového systému nejenže vede k úsporám nákladů tím, že prodlužuje životnost strojů a minimalizuje potřebu náhradních dílů, ale také napomáhá firmám v dosahování udržitelných cílů.


Snížení počtu havárií a optimalizace spotřeby energie přispívají k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. Takto může prediktivní údržba pomoci firmám nejen šetřit peníze, ale také postupovat v souladu s rostoucími požadavky na ekologický provoz a společenskou odpovědnost.


Tento přístup k odpovědnosti a dlouhodobému snižování nákladů na údržbu strojního vybavení vyžaduje změnu myšlení u všech, od údržby po management.


Dotýká se celofiremní kultury, a je tedy vhodné zahájit kroky, jak tento nový přístup komunikovat jednotlivým oddělením, aby bylo dosaženo jednotného výsledku. Je užitečné zapojit do komunikace oddělení HR a provést všechny kroky integrace prediktivního systému, aby bylo každému jasné, proč je zaváděn a jak je pro firmu dlouhodobě prospěšný.


S tím Vám rádi pomůžeme a budeme facilitovat tyto diskuze u kulatého stolu.

Před integrací našeho systému je potřeba navnímat všechny aspekty, aby systém mohl růst od instalace prvního modulu, až po celý ekosystém řešení na míru. Vše v postupných krocích, tak jak potřebujete z pohledu cash flow a rozvoje firmy.Vznikají otázky, zda systém nenahradí člověka v údržbě, a zda je opravdu tak efektivní, když vyžaduje čas na prvotní sběr dat, jejich analýzu a následnou detektivní práci při hledání lepších a efektivnějších postupů, náhradních dílů nebo úplně nových zařízení.Vidíte v prediktivní údržbě budoucnost?

  • Ano, přijde mi to důležité a máme v plánu zavést.

  • Ne, stačí nám preventivní údržba.

  • Ještě nevím, potřebuji více informací.

You can vote for more than one answer.Přijetí systémové autonomní prediktivní údržby představuje budoucnost, je nevyhnutelné a má skutečný dopad na přínos pro firmu.


Čím dříve se výrobní společnosti rozhodnou pro její integraci, tím lépe se jim bude dařit v konkurenčním souboji na trhu, který v budoucnu nebude rozhodně jednoduchý.


Výroba se stane levnější, protože na základě dat budou investice směřovány tam, kde je to skutečně nejefektivnější. Navíc náš systém díky propojení s automatizací zabrání škodám na zdraví (prediktivní systém zahrnuje škálovatelný chytrý systém vyrozumění a varování z pohledu BOZP) , majetku a negativnímu ekologickém dopadu.


Zajímá Vás více?

Pojďte s námi sestavit svůj ideální systém prediktivní údržby.
81 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page