top of page

Překonejte #ESG výzvu efektivním sběrem a analýzou dat

Aktualizováno: 17. 3.

V současném dynamickém prostředí, kde udržitelnost a energetická efektivita se stávají klíčovými faktory úspěchu, nabízíme inovativní IoT systémové řešení pro prediktivní údržbu, zaměřené na optimalizaci spotřeby energií a snižování dopadů na životní prostředí. Naše řešení je navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám průmyslových výrobních firem v souladu s nejnovějšími regulacemi a standardy ESG reportingu.


Zelená dohoda pro Evropu, Kjótský protokol, Pařížská klimatická dohoda a další mezinárodní iniciativy jasně ukazují směr, kterým se svět ubírá. Společnosti, které dokážou své operace nejen optimalizovat z hlediska spotřeby energie, ale také proaktivně snižovat svůj dopad na životní prostředí, se mohou těšit na lepší pozici na trhu, konkurenční výhodu a pozitivní vnímání značky.Proč je otázka systémového řešení nezbytná?


S datem 1. ledna 2024, kdy CSRD směrnice rozšířila povinnost ESG reportingu na větší spektrum společností, je nyní více než kdy jindy důležité připravit se na tyto změny. Naše systémové řešení poskytuje nejen cestu k dosažení a překročení těchto regulativních požadavků, ale také nabízí způsob, jak dosáhnout významné energetické efektivnosti, snížit náklady a zlepšit celkový dopad na životní prostředí.


Jaká společnost již bude mít povinnost vykazovat nefinanční data?


  • společnosti s 250+ zaměstnanci a obratem nad 1 mld. Kč, či aktivy vyššími jak 500 mil. Kč.


První nefinanční report se od těchto společností očekává v roce 2026 s daty za fiskální rok 2025.


Klíčové výhody našeho řešení:


Auditovatelná data


Zajišťujeme přesná data o spotřebě energie, která jsou zásadní pro vyhovění požadavkům ESG reportingu.


Co si pod tím představit?

Ve vašem energetickém hospodářství se stává nepostradatelným sběr, monitorování, uchovávání a průběžná analýza dat. To vám umožní efektivně porovnávat klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), identifikovat pozitivní vývoje, adekvátně reagovat na případné negativní tendence a vaše energetická data transformovat do praktických a transparentních kroků.


Naše IoT systémové řešení vám přináší tyto možnosti přímo pod ruce, eliminujíc pracný a časově náročný proces ručních záznamů z měřících přístrojů a technologií. Díky pokročilým funkcím našeho systému získáváte přehled o vašem energetickém toku v reálném čase, což umožňuje okamžité a informované rozhodování pro optimalizaci spotřeby a zvýšení efektivity.


Vybereme si nejdůležitější a zároveň v nákladech na výrobu či pořízení nejdražší média, a právě s nimi začneme monitoring.


Není to jen o spotřebě elektrické energie, kterou firmy potřebují pro stroje a osvětlení, ale o celkový provoz, který je nutné monitorovat. Významná je také spotřeba plynu, dusíku, vodíku, páry, stlačeného vzduchu, vody a dalších médií, jež slouží jako energie pro pohon různých technologií nebo procesů. Zde se musí měřit nejen jejich spotřeba, ale také průtoky, tlaky, úniky, kvalita, teplota a mnoho dalších veličin, které jsou ve výsledku důležité a pokud nejsou sledovány, mohou být pro firmu velmi nákladné.

Soulad s ISO standardy


Integrace s ISO 50001 a dalšími relevantními standardy poskytuje rámec pro efektivní energetické managementové systémy, pomáhá identifikovat oblasti pro úspory a podporuje ambiciózní ESG strategie.


Co si pod tím představit?

Nejen při zavádění ISO 50001 se můžete zaměřit na nejdražší média nebo na oblasti s jejich nejvyšší spotřebou a od jejich monitoringu začít. Jakmile máte data z měření, je možné je analyzovat; v tom vám pomůžeme, a na jejich základě můžete začít realizovat úsporná opatření. To může zahrnovat vyhodnocení potřeby novějších nebo spolehlivějších technologií či výměnu jednotlivých komponent. Alternativně je možné postupovat krok za krokem a optimalizovat časy spuštění strojů a technologií atd. Vše, co je možné automatizovat, náš systém pokryje autonomně sám, bez zásahu člověka. Stačí jednou nastavit, kde jsou "špičky", a určit, co se má automaticky dít.


Proaktivní snížení emisí


Naše řešení umožňuje identifikaci a implementaci opatření pro snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá k plnění mezinárodních dohod o ochraně klimatu.


Proč by každý zákazník měl a chtěl mít řešení od nás


  • Předvídání a prevence: Díky monitorování v reálném čase a prediktivní analýze může předvídat potenciální problémy dříve, než dojde k plýtvání energiemi nebo ohrožení bezpečnosti.

  • Udržitelnost a sociální odpovědnost: Vylepší svůj ESG profil a ukáže závazek k udržitelnosti a sociální odpovědnosti, což zvyšuje hodnotu jeho značky.

  • Finanční úspory a efektivita: Snížení energetické spotřeby vede k okamžitým finančním úsporám a zvyšuje celkovou efektivitu jeho operací.

  • Regulační compliance: Zůstane vždy o krok napřed před regulativními změnami a vyhne se potenciálním sankcím díky plnému souladu s ESG a CSRD směrnicemi.

  • To nejlepší na konec: Každý krok implementace systému si zákazník může rozložit, nebo pokud chcete, stavět jako stavebnici z kostek. Nemusí tak na začátku investovat do systému velkou finanční částku a může rozložit náklady v čase s postupnou integrací pro pokrytí klíčových míst. Toto řešení je výhodné nejen z finančního hlediska. Není nutná velká časová investice, jako když se celý systém integruje najednou, a zákazník tak má dostatek prostoru pro svou hlavní činnost, která ho živí.Závěr


Implementace našeho systémového řešení pro prediktivní údržbu představuje nejen strategickou investici do budoucnosti vaší firmy, ale také zásadní krok k dosažení udržitelných cílů, zlepšení energetické efektivnosti a zajištění souladu s rostoucími regulacemi v oblasti životního prostředí a sociální odpovědnosti. S přípravou na požadavky CSRD směrnice a potřebou auditovatelných dat pro ESG reporting je náš systém ideálním řešením pro průmyslové výrobní firmy, které hledají způsob, jak zlepšit svůj dopad na planetu a zároveň zůstat konkurenceschopné ve svém odvětví.


ESG zahrnuje také bezpečnost na pracovišti pod značkou SafeGuard.

I v tomto případě jsme vaším přímým partnerem pro integraci sofistikovaných a detailně propracovaných systémů ochrany pracovišť a lidí, které na míru připravíme podle potřeb vaší firmy.


Každý HR chce do firmy přivést kolegu, který bude efektivní a bude přesně odpovídat požadavkům společnosti. My pro vás máme KOLEGU, systém pro ochranu lidí, strojů a monitoring dat o energiích, který může firmě ušetřit v provozu od stovek až po miliony korun měsíčně. Nahradí ruční sběr dat, vyhodnotí situace při incidentech a tak ochrání firemní cash flow.Chcete zjistit více o integraci systému pro monitoring dat?


Kontaktujte nás.

Projdeme s Vámi klíčová místa ve vaší společnosti. Navrhneme v postupných krocích integraci systému. Upravíme vám logiku nastavení na míru vašich technologií a pracovišť, která budou se systémem ve spolupráci. Dodáme plně vybavený software i hardware, včetně doživotního servisu. Zajistíme vstupní zkoušku s měřením, tak abyste si mohli systém ověřit v praxi. Vše dodáme na klíč.
132 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page