top of page

Industry 4.0 a 5.0

Flexibilní propojení prediktivní údržby s člověkem.

Co vám můžeme nabídnout?

         Protizáplavový systém CONTROL WATER SYSTEM

Moderní systémová ochrana budovy při havárii/ úniku vody

(prasklé potrubí, flexi hadička přívodu vody, únik vody z topné soustavy, úniky chladiv a kapalin uvnitř stroje, aj.) 

Monitoring - Automatizace uzavření přívodu - Dohled

HAVÁRIE VODY

         Systém ochrany při úniku oleje CONTROL OIL SYSTEM

Moderní systémová ochrana strojů a zařízení při havárii/ úniku oleje

(detekce úniku oleje ze soustavy od první kapky , detekce přítomnosti oleje v kapalinách aj.) 

Monitoring - Automatizace - Dohled

ÚNIKY OLEJE

         Systém ochrany osamocených pracovišť CONTROL SOS SYSTEM

Moderní systémová ochrana zaměstnanců a osob vyskytujících se na pracovišti osamoceně s potřebou dohledu 24/7.

(ČOV, vrátnice, sběrné dvory, sesterny, směnárny, dispečink, lesníci, senior safety, aj.) 

Monitoring - Automatická výzva - SOS - Log událostí se záznamem pro BOZP - Logika systému na míru -  Dohled

SOS

         Systém řízení energie CONTROL ENERGY SYSTEM

Specializujeme se na moderní systémové řízení provozních energií s cílem dosáhnout efektivnějšího využití

a úspor až o 30 %. Pro malé firmy s plochou do 120 m² může roční úspora přesáhnout 25 000 Kč na provozních nákladech. Investice do tohoto systému se vrátí během čtyř let, a to i po započítání paušálních výdajů za provoz.

U větších firem s plochou 1000 m² mohou úspory přesáhnout 200 000 Kč ročně.

Monitoring - Automatizace osvětlení - vytápění - chlazení - Logika systému na míru -  Dohled

energie

         Systém řízení CO2 CONTROL CO2 SYSTEM

Naše "Chytrá zasedačka" je moderní systém pro detekci hladiny CO2, monitorování využití místností

a doporučení přirozeného vyvětrání. Všechny tyto informace jsou zobrazeny v přehledném dashboardu

přímo v místnosti.

Monitoring - Zobrazení s doporučením - Historie dat pro hygienu - Dohled

CO2

         Systém řízeného zabezpečení CONTROL SAFETY SYSTEM

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro kamerové systémy, vjezdové brány, chytré parkoviště,

detekci otevřených oken, povolené vstupy, detektory pohybu, aj.

Monitoring - Automatizace - SOS - Dohled

kamerové systémy

         Systém protipožární ochrany CONTROL FIRE SYSTEM

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro detekci kouře, zemního plynu, plynů, lokalizaci zdroje,

zvyšující se teploty, monitoringu uvězněných osob, odpojení FVE, přívodu elektřiny, uzavření plynu, odvětrání, aj.

Monitoring - Automatizace - SOS - Dohled

únik plynu

Detekce předhavarijních a havarijních stavů

Průmyslový IoT je systém složený z inteligentních zařízení, softwaru, cloudového serveru a aplikací,

které slouží pro zabezpečení a včasnou predikci.

 

Zařízení nepřetržitě odesílají data do portálu ke zpracování a analýze.

 

Při překročení limitního stavu jste okamžitě informování notifikací.

V případě vzniklé havárie systém zabrání šíření škod a spustí ochranná opatření.

Jaké faktory lze monitorovat

1

Teploty a vibrace

Senzory, které měří teploty a vibrace, mohou poskytnout informace o tom, jak stroje pracují a kdy by měly být servisovány.

2

Spotřeba energie

Sběr dat o spotřebě energie může pomoci identifikovat stroje, které nepracují správně a spotřebovávají příliš mnoho energie.

3

Nárazové vlny a zvukové signály

Senzory, které měří nárazové vlny a zvukové signály, mohou odhalit problémy s ložisky a dalšími částmi strojů.

4

Tlaky

Senzory tlaku mohou pomoci předpovědět, kdy by mohly nastat poruchy, aby byly řešeny dříve, než dojde k výpadku.

5

Vlhkost

Senzory vlhkosti mohou pomoci předpovědět, kdy by mohly nastat problémy s korozí a snížit tak celkovou životnost stroje.

6

Výkon

Monitorování výkonu strojů může pomoci identifikovat stroje, které spotřebovávají příliš mnoho energie nebo jsou méně efektivní.

7

Průtok

Senzory průtoku mohou pomoci identifikovat překážky v trubkách a další potenciální problémy.

8

​Únik vody a plynu

Senzory mohou detekovat úniky médií a okamžitě spustit automatizaci na uzavření okruhu přítoku médií, vyvětrání prostor, zastavení stroje, nebo signalizaci pro opuštění budovy obyvateli.

9

​Únik chemikálií, plynů a olejů

Senzory mohou detekovat úniky od definovaného množství a okamžitě spustit automatizaci na uzavření okruhu přítoku médií, vyvětrání prostor, zastavení stroje, nebo signalizaci pro opuštění budovy obyvateli. Na detekci olejů používáme jako jediní patentovanou technologii na detekci od první kapky díky savým senzorům.

10

Osvětlení

Pomocí senzorů a automatizace lze řídit osvětlení uvnitř budov i mimo něj centralizovaně z jednoho portálu s možností vše jednoduše měnit pro každou směnu, víkendy, nebo roční období.

11

Kvalita vnitřního prostředí (CO2) (CO

Senzory vlhkosti, teploty, pohybu a CO2 mohou spouštět v budovách navazující systémy, jako je klimatizování, větrání, topení, nebo detekují místa, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti a hrozí plísně.

12

Zabezpečení budov i osob

Senzory pohybu zaznamenávají pohyb oken, dveří, výtahů, nebo manipulaci s náklady, kdy se automaticky spustí uzávěry, alarmy, apod.
Lze takto zabezpečit i osamocená pracoviště o jednom zaměstnanci, včetně detekce docházky
na konkrétní pracoviště.

Kde systémy IoT prediktivní údržby aplikujeme

V průmyslu

Náš tým techniků společně s vámi predikuje přesně ta místa,

kde lidský faktor kontroly nestačí a je třeba vaši výrobu zabezpečit. 


Systém lze instalovat bez stavebních zásahů.
Za pár hodin tak můžete chránit vaše zaměstnance, stroje i budovy.

Prediktivní údržba je účinným řešením, jak zabránit zbytečným odstávkám výrobní linky.

Neočekávaným poruchám strojů, které by mohly způsobit poškození výrobků, zpoždění dodávek a obchodní ztráty vaší firmy.

V budovách

Budovy je třeba chránit komplexně a zajistit tak uživatelům bezproblémový chod.

Okamžitá detekce havarijního stavu s informací zodpovědným osobám je klíčová

pro zachování bezpečí obyvatel domu, záchrany majetku i konstrukce budovy.

O stavu budovy máte přehled on-line a můžete tak poskytnou informace HZS

při zásahu pro efektivnější směrování záchranných prací, včetně propojení s mapou areálu,

kde vznikla událost a kde se momentálně nachází osoby uvnitř budovy.

Systém je možné navrhnout do plánované výstavby pro zvýšení komfortu uživatele,

ale také díky jednoduché instalaci i do již stávajících staveb bez stavebního zásahu.


Náš systém je primárně vyvinut do průmyslových objektů a výroby.

Lze jej instalovat do objektů ve výbušném prostředí.

 

Vzdálený dohled z portálu ocení nejen vlastník budovy, ale i jeho správce.

Zabezpečíte kanceláře, sklady, archivy, datová centra aj.

Nejvíce instalací je v oblasti úniku kapalin, plynů a detekci kouře.

 
Systém lze rozšířit o jakoukoli další 
senzoriku, která pro vás při zabezpečení bude klíčová.

Ochrana je zajištěna nepřetržitě i při výpadku elektrické energie.

Pro maximální zajištění ochrany 
je klíčový dohled nad funkčností
všech zařízení

Systém s autonomní kontrolou funkčnosti s napojením na naše dohledové centrum

je zásadní rozdíl od konkurenčních systémů.

 

Náš systém je jako živý organismus.

Když by z technických důvodů jedno zařízení vykazovalo defekt (někdo by jej odcizil, poškodil, apod.),

systém tuto informaci hlásí do portálu. O vzniklé situaci dostane automaticky zprávu také naše technické oddělení.  

O stavu zařízení tak víme v reálném čase a můžeme na tuto událost ihned reagovat.

 

Servis na zařízení, nebo jeho výměnu vám dodáme v co nejkratším možném termínu.

V případě klíčových čidel a zařízení jsme schopni reagovat v rámci servisního výjezdu do jednoho pracovního dne.

V oblasti prevence se tak stáváme vaším doživotním partnerem,

který vám kryje záda tam, kde lidský faktor kontroly nestačí.

Prediktivní údržbu dodáme -all-in-one-

Realizace

Do 14 dní

od objednání k vám

přijede instalovat náš tým techniků.

1

Instalace

Bez zásahu

do konstrukce

budovy a softwaru

firmy.

2

Záruky

Doživotní

servis všech zařízení.

Pravidelná optimalizace

systému.

3

NOTIFIKACE

Upozornění na havarijní stav v aktuálním čase díky sms, e-mailu

a volání z call centra.

SERVIS

Doživotní servis a kalibrace instalovaného zařízení naším

týmem techniků.

SBĚR DAT 24/7

Aktuální stav i report dat se záznamem historie naleznete 

v portálu DEMCAK.

PUZZLE SYSTÉM

Jednotlivá zařízení lze do systému přidávat postupně a rozložit si tím investici v čase.

Chtějte více bezpečí pro vaši firmu.
Prediktivní údržba vám ušetří starosti i finance. Přijedeme k vám do firmy
a navrhneme prediktivní systém,
který vám bude dávat smysl.

 

bottom of page