top of page

Prediktivní údržba
v průmyslovém internetu věcí

Detekce předhavarijních a havarijních stavů

Průmyslový IoT je systém složený z inteligentních zařízení, softwaru, cloudového serveru a aplikací,

které slouží pro zabezpečení a včasnou predikci.

 

Zařízení nepřetržitě odesílají data do portálu ke zpracování a analýze.

 

Při překročení limitního stavu jste okamžitě informování notifikací.

V případě vzniklé havárie systém zabrání šíření škod a spustí ochranná opatření.

VYUŽITÍ

V průmyslu

Náš tým techniků společně s vámi predikuje přesně ta místa,

kde lidský faktor kontroly nestačí a je třeba vaši výrobu zabezpečit. 


Systém lze instalovat bez stavebních zásahů.
Za pár hodin tak můžete chránit vaše zaměstnance, stroje i budovy.

Prediktivní údržba je účinným řešením, jak zabránit zbytečným odstávkám výrobní linky.

Neočekávaným poruchám strojů, které by mohly způsobit poškození výrobků, zpoždění dodávek a obchodní ztráty vaší firmy.

V budovách

Budovy je třeba chránit komplexně a zajistit tak uživatelům bezproblémový chod.

Okamžitá detekce havarijního stavu s informací zodpovědným osobám je klíčová

pro zachování bezpečí obyvatel domu, záchrany majetku i konstrukce budovy.

Systém je možné navrhnout do plánované výstavby pro zvýšení komfortu uživatele,

ale také díky jednoduché instalaci i do již stávajících staveb bez stavebního zásahu.


Náš systém je primárně vyvinut do průmyslových objektů a výroby.

Lze jej instalovat do objektů ve výbušném prostředí.

 

Vzdálený dohled z portálu ocení nejen vlastník budovy, ale i jeho správce.

Zabezpečíte kanceláře, sklady, archivy, datová centra aj.

Nejvíce instalací je v oblasti úniku kapalin, plynů a detekci kouře.

 
Systém lze rozšířit o jakoukoli další 
senzoriku, která pro vás při zabezpečení bude klíčová.

Ochrana je zajištěna nepřetržitě i při výpadku elektrické energie.

Pro maximální zajištění ochrany 
je klíčový dohled nad funkčností
všech zařízení

Systém s autonomní kontrolou funkčnosti s napojením na naše dohledové centrum

je zásadní rozdíl od konkurenčních systémů.

 

Náš systém je jako živý organismus.

Když by z technických důvodů jedno zařízení vykazovalo defekt (někdo by jej odcizil, poškodil, apod.),

systém tuto informaci hlásí do portálu. O vzniklé situaci dostane automaticky zprávu také naše technické oddělení.  

O stavu zařízení tak víme v reálném čase a můžeme na tuto událost ihned reagovat.

 

Servis na zařízení, nebo jeho výměnu vám dodáme v co nejkratším možném termínu.

V případě klíčových čidel a zařízení jsme schopni reagovat v rámci servisního výjezdu do jednoho pracovního dne.

V oblasti prevence se tak stáváme vaším doživotním partnerem,

který vám kryje záda tam, kde lidský faktor kontroly nestačí.

Prediktivní údržbu dodáme -all-in-one-

Realizace

Do 14 dní

od objednání k vám

přijede instalovat náš tým techniků.

1

Instalace

Bez zásahu

do konstrukce

budovy a softwaru

firmy.

2

Záruky

Doživotní

servis všech zařízení.

Pravidelná optimalizace

systému.

3

NOTIFIKACE

Upozornění na havarijní stav v aktuálním čase díky sms, e-mailu

a volání z call centra.

SERVIS

Doživotní servis a kalibrace instalovaného zařízení naším

týmem techniků.

SBĚR DAT 24/7

Aktuální stav i report dat se záznamem historie naleznete 

v portálu DEMCAK.

PUZZLE SYSTÉM

Jednotlivá zařízení lze do systému přidávat postupně a rozložit si tím investici v čase.

Chtějte více bezpečí pro vaši firmu.
Prediktivní údržba vám ušetří starosti i finance. Přijedeme k vám do firmy
a navrhneme prediktivní systém,
který vám bude dávat smysl.

 

bottom of page