PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

Použitím správných nástrojů lze efektivně chránit firmy i domácnosti před předvídatelnými haváriemi.

Úniky kapalin a plynů, detekce přítomnosti chemických látek a jiné nežádoucí stavy

zachytí systém okamžitě a zabrání rozsáhlým škodám na majetku i zdraví.
Díky našemu technologickému centru prochází systém pravidelnou inovací.  

VYUŽITÍ

Detekce havarijních stavů v průmyslu
Jednoduchá automatizace 4.0 v průmyslu

V průmyslu

Společně predikujeme přesně ta místa, kde lidský faktor kontroly nestačí. Dohledový systém DEM-IN 4.0 je plně autonomní, vzniklou závadu lokalizuje s okamžitým spuštěním ochranných opatření

a zabrání dalším škodám.
Díky našemu technologickému centru jsme schopni systém sestavit vaší výrobě na míru bez stavebních zásahů. Instalace trvá pár hodin a vy tak téměř okamžitě chráníte vaše zaměstnance, stroje i budovy.

Úniky kapalin a plynů v budovách a skladech

V budovách

Budovy je třeba chránit komplexně a zajistit tak uživatelům bezproblémový chod díky okamžité detekci havarijních stavů.

Jednoduchá instalace bez stavebních úprav a vzdálený dohled z portálu oceníte nejen jako vlastník budovy, nebo jeho správce, ale také jako nájemník, který tímto získá benefit pro ochranu vybavení firmy. Zabezpečíte tak kanceláře, sklady, archivy, datová centra aj. Systém DEM-HOME  je napojen na dohledové centrum a ochrana je tak zajištěna nepřetržitě především před úniky kapalin, plynů a okamžitou detekcí kouře.

Havárie vody v bytě

V domácnostech

,,Můj dům, můj hrad", tak vnímáme náš domov a velké úsilí vynakládáme na jeho údržbu a ochranu. Škodné události jsme naučeni řešit pojištěním, které nám povětšinou zajistí částečnou úhradu za rekonstrukci.
Kdo chce šetřit svůj čas a úsilí, zvolí si moderní technologie jako prevenci, která je vždy nejlevnějším způsobem jak svůj domov chránit. 
Systém DEM-HOME vzniklou havarijní událost zastaví ihned v počátku a díky tomu se vyhnete rozsáhlým škodám. Systém závadu lokalizuje, sám zastaví a okamžitě vás o události informuje.

VÝHODY SYSTÉMU DEMCAK

1

Realizace

Do 14 dní

od objednání k vám

přijede instalovat náš tým techniků.

2

Instalace

Bez zásahu

do konstrukce

budovy a softwaru

firmy.

3

Záruky

Doživotní

servis všech zařízení.

Pravidelná optimalizace

systému.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Sestavíme pro vás chytrý systém na míru s jednoduchou obsluhou.
Velký benefit v podobě prevence před zbytečnými výdaji pro vás i vaši firmu.