top of page

Starostův KOLEGA

Chytrá obec s efektivním systémem řízení, který šetří čas a peníze. 

Efektivní nástroj pro starosty a správce města.

WEB, hlavička BUDOVY je to on-line!.jpg

Chytrá obec jako na dlani

Nový pohled na správcovství

v průmyslovém internetu věcí #IIOT

Nové technologie mění pohled na správu budov, veřejných prostranství, ale i na odpadové hospodářství,

či hygienické požadavky a dostupnost služeb.

Moderní pojetí správy a ochrany v rámci prediktivní údržby je nejšetrnějším a nejekonomičtějším řešením,

které jako dobrý hospodář můžete zvolit pro veřejný úsek, za který nesete zodpovědnost.

Občané hledí na výběr místa pro své budoucí bydlení a podnikání velmi pečlivě a pokud mají možnost čerpat

z výhod veřejného zasíťování průmyslovým internetem věcí #IIoT pro zvýšení jejich kvality života a podnikání,

zvolí si lukrativní oblast, kterou jim díky chytré správě můžete v rámci lokality poskytnout.

 

Co vám systém

CHYTRÉ SPRÁVY může nabídnout? 

 

 

 

iStock-1686992254_edited.jpg
iStock-1363683141.jpg

Úspory

energií

         Snížení a monitoring spotřeby energií

Chytrá senzorika a automatizace hrají klíčovou roli v zefektivnění využívání energií. 

Dodaný systém spolu s pokročilou logikou řízení pro stávající technologie v majetku obce nejenže sníží náklady, ale i zvýší celkovou energetickou efektivitu veřejných prostor

a budov. Například s radiátory vybavenými našimi inteligentními hlavicemi dosáhnete okamžité úspory tepla až o 30% a přitom si zachováte tepelný komfort.

Systém pro monitoring CO2 ve třídách
Systém pro monitoring CO2 ve třídách

Monitoring

CO2

         Zdravá třída, kancelář i zasedačka

Monitorování hladiny CO2 v interiérech je zásadní pro udržení zdravého prostředí, ve kterém se denně nacházíme. Systém nejenže sleduje koncentraci CO2,

ale také doporučuje nejefektivnější způsob větrání. Všechny informace jsou přehledně zobrazeny na monitorovacím zařízení, včetně historických dat, což umožňuje lepší hygienický management prostřednictvím uživatelského portálu.

5.png
Konvice na plynovém sporáku

Detekce 

úniku

média

         Havárie vody, plynu a chemických látek

Prasklé potrubí vodovodního řádu v budově umí napáchat obrovské škody na majetku. Budovy, obecní prostory, ale i byty můžete chránit. Systém únik detekuje a přívod média okamžitě uzavře. Zároveň informuje správce i nájemce objektu.

iStock-1431046343_edited.jpg
iStock-1497774805.jpg

Odpadové

hospodářství

         Monitoring jímek a odpadních nádob

V rámci ekologického hospodářství je klíčové disponovat včasnými informacemi pro lepší plánování svozu odpadu. Tyto informace mohou být přímo předávány poskytovateli služeb odvozu, což eliminuje starosti spojené s organizací. 

iStock-1176339800.jpg
Průmyslové znečištění

Kvalita

ovzduší

         Monitoring kvality ovzduší

Monitoring ve městech je klíčový pro zajištění zdravého životního prostředí.

S rostoucí urbanizací a průmyslovou činností se zvyšuje koncentrace škodlivých látek ve vzduchu, což může mít negativní dopad na zdraví obyvatel. Proto je nutné

zajistit okamžitou informaci obyvatel při překročení limitu pomocí automatické správy informačního systému, jako je rozhlas, notifikace, sms, nebo sirény.

řeka
ÚVODNÍ BANNERY - webovky DEMCAK (Shoptet)-4.jpg

Výška

hladiny

         Monitoring hladiny a kvality vody

Dohled nad hladinami a kvalitou vodních zdrojů, jako jsou řeky, potoky a přehrady, je nezbytný pro ochranu obyvatel a jejich majetku. Města a obce spravující vodní nádrže určené pro veřejné koupání mohou efektivně informovat návštěvníky o aktuální kvalitě vody prostřednictvím světelného semaforu, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí uživatelů rekreačních areálů.

iStock-1327471446_edited_edited.jpg
Image by Markus Spiske

Závlahový

systém

         Efektivní závlaha veřejných ploch 

Efektivní údržba zelených ploch je zajištěna díky pokročilé senzorice

a automatizaci.  Senzory monitorují potřeby rostlin a buď automaticky aktivují závlahové systémy, nebo upozorní městskou správu na potřebu zálivky.

Tento systém je ideální pro veřejné parky, zelené fasády a živé střechy, stejně jako pro skleníkové pěstování a zemědělské účely.

iStock-1178742675_edited.jpg
medicína Kit

Ochrana

pracoviště

         Ochrana osamoceného pracoviště

Možná i vy máte ve správě čistírnu odpadních vod, nebo jiná osamocená pracoviště. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nezbytné zabezpečit zaměstnance, který je ve výkonu práce sám. K tomu slouží SOS komunikátor integrovaný do systému s automatizovanými pracovními postupy, který oproti ostatním zařízením zajistí pomoc i když si ji zaměstnanec nemůže přivolat sám. Zároveň zajistí vzájemné propojení s technologiemi a uchovává detailní historii záznamů pro lepší přehled kontrol z BOZP.

iStock-1267499434.jpg
Žena hospodářství mrkev

Občanské

připojení

         Připojení lokálních firem do sítě

Rozšíření průmyslového internetu věcí (IIOT) do celé obce umožňuje občanům

a firmám digitalizovat své prostory. Všechny funkce jsou integrovány do našeho systému, který zajišťuje centralizovanou správu a monitorování pro snadnější

a efektivnější řízení.

Moderní správa obce s KOLEGOU

Chcete-li maximalizovat výhody nasazení nového systému správy a řízení, je důležité začít správně.

Vyplácí se čerpat z našich osvědčených zkušeností z praxe.

Náš obchodní zástupce

vám vše potřebné vysvětlí a pomůže

s vyhlášenou dotací na inovace

Přidejte se do skupiny bezpečných měst a firem, které tvoří zákazníci našeho portfolia.

Správa města v bezpečném internetu věcí je smysluplné propojení světa lidí a technologií, které pomáhají.

Čerpat můžete i z dotací.

Každý rok váš kraj vypisuje dotace a vy si tak můžete systém chytré správy stavět jako stavebnici přesně podle toho, co aktuálně potřebujete.

Subregion Velké Dářko

Unknown-2.jpg

Inspirujte se tam, kde již systém funguje

 

Cikhaj - chytré vytápění, detekce úniku plynu a vody

Škrdlovice - domov s pečovatelskou službou s SOS systémem zabezpečení

Světnov - ochrana osamoceného pracoviště ČOV

Vojnův Městec - ochrana osamoceného pracoviště ČOV

Vojnův Městec - ZŠ chytré vytápěníChcete si na 14 dní
do firmy
KOLEGU půjčit
 ?

Vyzkoušejte si ho bez závazků a ukažte tak zodpovědným osobám u vás ve firmě,
kde může
KOLEGA zajistit obec bezpečnější a správu efektivněji.
 

bottom of page