top of page

Industry 4.0 a 5.0

Flexibilní propojení technologie s člověkem.

Co vám můžeme nabídnout?

         Protizáplavový systém CONTROL WATER SYSTEM

Moderní systémová ochrana budovy při havárii/ úniku vody

(prasklé potrubí, flexi hadička přívodu vody, únik vody z topné soustavy, úniky chladiv a kapalin uvnitř stroje, aj.) 

Monitoring - Automatizace uzavření přívodu - Dohled

HAVÁRIE VODY

         Systém ochrany při úniku oleje CONTROL OIL SYSTEM

Moderní systémová ochrana strojů a zařízení při havárii/ úniku oleje

(detekce úniku oleje ze soustavy od první kapky , detekce přítomnosti oleje v kapalinách aj.) 

Monitoring - Automatizace - Dohled

ÚNIKY OLEJE

         Systém ochrany osamocených pracovišť CONTROL SOS SYSTEM

Moderní systémová ochrana zaměstnanců a osob vyskytujících se na pracovišti osamoceně s potřebou dohledu 24/7.

(ČOV, vrátnice, sběrné dvory, sesterny, směnárny, dispečink, lesníci, senior safety, aj.) 

Monitoring - Automatická výzva - SOS - Log událostí se záznamem pro BOZP - Logika systému na míru -  Dohled

SOS

         Systém řízení energie CONTROL ENERGY SYSTEM

Specializujeme se na moderní systémové řízení provozních energií s cílem dosáhnout efektivnějšího využití

a úspor až o 30 %. Pro malé firmy s plochou do 120 m² může roční úspora přesáhnout 25 000 Kč na provozních nákladech. Investice do tohoto systému se vrátí během čtyř let, a to i po započítání paušálních výdajů za provoz.

U větších firem s plochou 1000 m² mohou úspory přesáhnout 200 000 Kč ročně.

Monitoring - Automatizace osvětlení - vytápění - chlazení - Logika systému na míru -  Dohled

energie

         Systém řízení CO2 CONTROL CO2 SYSTEM

Naše "Chytrá zasedačka" je moderní systém pro detekci hladiny CO2, monitorování využití místností

a doporučení přirozeného vyvětrání. Všechny tyto informace jsou zobrazeny v přehledném dashboardu

přímo v místnosti.

Monitoring - Zobrazení s doporučením - Historie dat pro hygienu - Dohled

CO2

         Systém řízeného zabezpečení CONTROL SAFETY SYSTEM

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro kamerové systémy, vjezdové brány, chytré parkoviště,

detekci otevřených oken, povolené vstupy, detektory pohybu, aj.

Monitoring - Automatizace - SOS - Dohled

kamerové systémy

         Systém protipožární ochrany CONTROL FIRE SYSTEM

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro detekci kouře, zemního plynu, plynů, lokalizaci zdroje,

zvyšující se teploty, monitoringu uvězněných osob, odpojení FVE, přívodu elektřiny, uzavření plynu, odvětrání, aj.

Monitoring - Automatizace - SOS - Dohled

únik plynu

Výhody modulárního systému s KOLEGOU?

8.png

Možnost flexibilního
propojení
 IIOT + kabel

9.png

Systém doplňujete
jako stavebnici na míru

10.png

Data i automatizace
v reálném čase

11.png

Systém s dohledem
funkčnosti 24/7

Vyzkoušejte si systém
KOLEGA na 14 dní.

Vlastní zkušenost je nejlepší argument při výběru vhodné technologie.

Chytrá budoucnost staveb

s bezpečným propojením.

bottom of page