top of page

DIGITALIZACE  S KOLEGOU DEMCAKEM IoT
VÁM ZABEZPEČÍ STAVBU OD JEJÍHO VZNIKU
AŽ PO NÁSLEDNÉ UŽÍVANÍ

Průmyslový IoT je systém složený z inteligentních zařízení, softwaru, cloudového serveru a aplikací,

které slouží pro zabezpečení a včasnou predikci v průmyslovém internetu věcí.

Systém se skládá z mnoha zařízení a bývá těžké si ho v reálné praxi představit, co pro vás představuje.
Rozhodli jsme tedy, že nejlepší bude ho popsat, jako vašeho parťáka, který vám nonstop kryje záda. Takového, na kterého se můžete spolehnout.

 

Začali jsme mu říkat KOLEGA DEMCAK IoT

Jedno centrální řízení (mozek) a k němu nespočet očí

a výkonných paží, které můžete řídit a variabilně jako puzzle do systému přidávat.

Jeho instalace je rychlá, nevyžaduje stavební úpravy a naprogramování uděláme my v našem technologickém zázemí.
Zásah u vás ve firmě je tak minimální jen pro osazení lokací, kde má KOLEGA vykonávat svou práci.

KOLEGA digitalizuje a řídí správu budov od samotné výstavby až po její běžný provoz po kolaudaci. 
Také je vhodný pro digitalizaci a správu chytrých měst a obcí, kdy přináší mnoho benefitů, včetně úspor energií.

KOLEGA vám zajistí digitalizaci procesů, jejich správu, vyhodnocení i ovládání zařízení a jejich součástí.

Výhody 
KOLEGY DEMCAKA 
pro stavbu od A do Z

 • Je zaměřen na sběr a analýzu dat z různých
  zařízení v reálném čase, aby vám mohl poskytnout 
  užitečné informace přístupné odkudkoli on-line v portálu.
   

 • Na základě dat řídí procesy a ovládá zařízení,
  tak jak potřebujete.
   

 • Je nástrojem vaší digitalizace pro zabezpečení stavby, slouží jako stavební deník se záznamem klimatických podmínek a dále je možné ho využívat pro správu budovy.

 

Náš tým KOLEGU DEMCAKA neustále inovuje a vylepšuje.


KOLEGA se díky tomu stává aktivním a stále se zdokonalujícím

členem týmu, který se neschovává a nezná výmluvy.
 

 • Může pracovat i v těžko přístupných místech.

 • Je vhodný do výbušného a chemického prostředí.

 • Nevadí mu nepřízeň počasí.

 • Vzdálenost mezi lokacemi, kde působí,
  není žádnou překážkou.

DEMCAK, DIGITALIZACE STAVEB.png

Můžete se spolehnout

Není nic horšího, než systém, na který se spoléháte, ale netušíte zda je funkční. To se s námi nestane. 

Díky aktivní správě našich specialistů pro všechna zařízení v systému KOLEGY DEMCAKA je samozřejmostí,

že držíme dohled 24/7 a kryjeme vám záda.

 

S KOLEGOU DEMCAKEM získáváte podporu našeho týmu, potřebné zaškolení, servis i dohled pro zabezpečení, tak aby byla zajištěna bezpečnost na vysoké úrovni, přesně jak potřebujete.

STAVBY s KOLEGOU
ochráníte i řídíte nejen při nečekaných haváriích

Výstavba

Budovy

Chytré obce a města

Úspora energií

Digitalizace výstavby s ochrannou před haváriemi

 • Sleduje a zaznamenává enviromentální podmínky na stavbě,
  jako jsou teplota, hluk, kvalita ovzduší, vlhkost, úhrn srážek, směr a rychlost větru, prašnost, barometrický tlak a na základě limitních stavů řídí např. jeřáby, zabezpečovací prvky a zasílá výstrahy zodpovědným osobám formou notifikace. Vše je zaznamenáváno v portále přístupném on-line s možností reportu dat pro lepší kontrolu stavebního deníku.

 • Rozsvěcí světla, rozhouká sirénu.

 • Detekuje úniky vody a zastaví její přívod.

 • Detekuje únik plynu a zastaví jeho přívod.

 • Zajistí SOS monitorovací zařízení pro zaměstnance na odloučeném pracovišti.

 • Systém je mobilní a lze jej přesunou pro každou větší stavbu zase na jiné místo.

Ochrana budov a sledování kvality vnitřního klima

 • Chrání vybavení i konstrukci budovy při haváriích vody. Únik vody detekuje a okamžitě automaticky uzavře její přívod.

 • Chrání životy i majetek při úniku plynu, který v případě detekce zastaví dříve, než by přijel plynař.

 • Detekuje kouř a zvýšenou teplotu a okamžitě může spustit ochranná opatření, jako je alarm, vyhlášení poplachu k evakuaci, vyslání signálu do řídící jednotky FVE pro odpojení, uzavření plynu, apod. ještě před příjezdem hasičů. Pro hasiče navíc dodá lokaci vzniku požáru a díky SOS zařízením v budově může informovat, kam mají hasiči vyrazit na záchranu uvězněných osob jako první.

 • Monitoruje kvalitu ovzduší uvnitř v budově při zvýšeném CO2,
  zvýšené vlhkosti, pokud je budova přechlazená, či přetopená.

 • V rámci "Chytré zasedačky" monitoruje pohyb osob v místnosti a díky zobrazovacímu zařízení nabádá k vyvětrání, pokud se zvýší CO2. Zároveň pokud místnost opustíte a ponecháte zapnutou klimatizaci, vyzve k jejímu vypnutí. Při spuštěné klimatizaci a otevřených oknech informuje zodpovědné osoby, že dochází k plýtvání energií.

 • Chytrými hlavicemi řídí vytápění budovy dle harmonogramu a požadavku správce budovy.

 • Řízené osvětlení v budově i mimo ni.

Efektivní řízení veřejného prostoru

 • Monitoring kvality ovzduší: CO2, spaliny, prašnost, tlak, směr a rychlost větru, srážky, vlhkost.

 • Monitoring výšky hladiny řek a potoků s automatickým vyhlášením evakuace.

 • Rozvěcení světel.

 • Semafor vhodnosti koupání pro veřejná přírodní koupaliště a nádrže s detekcí organických látek s nežádoucím vlivem na zdraví člověka.

 • Monitoring zaplněnosti odpadních nádob s přivoláním obsluhy pro jejich odvoz.

 • Řízené osvětlení na stezkách pouze pokud je detekován pohyb po stezce.

 • Monitoring kvality vnitřního klima ve všech zařízeních ve správě města/obce, jako jsou školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady a domovy seniorů.

Digitalizace cesta k udržitelnosti

 • Řízené vytápění.

 • Monitoring klimatizavaných místností.

 • Řízené svícení.

 • Ochrana před zbytečným únikem pitné vody.

 • Řízená závlaha z dešťovky.

 • Chytré měření spotřeby energie.

 • Režimy on/off.

Poptejte si
KOLEGU DE
MCAKA
na zkoušku

Myšlenková mapa - DEMCAK IoT system (Brožura se Z-skladem (43 × 28 cm)) (Karusel na Linked

Chytrá budoucnost staveb

s bezpečným propojením.

STAVEBNICTVÍ

Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete.

bottom of page