top of page

KOLEGA, váš nový

systémový správce budovy

Šetří čas při rutinních kontrolách a peníze za provoz i energie.

Efektivní nástroj pro manažery údržby budov.

Průmyslová digitalizace a automatizace 4.0 a 5.0

Flexibilní propojení technologie s člověkem.

iStock-1164519892-2.jpg

Co vám můžeme nabídnout?

Ochrana lidí, konstrukce budovy, technologií a zařízení

         Evakuační systém vyrozumění a varování

Evakuaci lidí z výrobních i nevýrobních částí budovy umožňuje ekosystém propojených majáků a sirén, které jsou ovládány například z vrátnice nebo jednotlivých pracovišť. Systém umožňuje vyrozumění prostřednictvím mobilních zařízení, zobrazovacích zařízení a dalších. Systém je možné doplnit také o AI rozšíření, které umožňuje počítání evakuovaných osob z jednotlivých pracovišť. Funkčnost systému je kontrolována nepřetržitě 24 hodin denně,

365 dní v roce. Integraci je možné zvolit v bezdrátové i drátové variantě. 

Dodáme: Integraci IIoT sítě - Monitoring - Logiku systému - Výstupové technologie - Automatizaci - Dohled

PIKTOGRAMY WEB-8.png

         Protizáplavový systém

Moderní systémová ochrana budovy při havárii/ úniku vody

(prasklé potrubí, flexi hadička přívodu vody, únik vody z topné soustavy, úniky chladiv a kapalin z technologií aj.) 

Dodáme: Integraci IIoT sítě - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu kapaliny - Dohled

HAVÁRIE VODY

         Detekce úniku plynů

Moderní systémová ochrana při nežádoucím úniku plynu ze zařízení, nebo rozvodů plynů v budově.

(detekce úniku zemního plynu a jiných technických plynů) 

Dodáme: Integraci IIoT sítě - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu plynu - Dohled

únik plynu

         Systém protipožární ochrany

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro detekci kouře, lokalizaci zdroje, kontroly teploty v místě

zahoření, monitoringu uvězněných osob s možností odpojení FVE, přívodu elektřiny, uzavření plynu a odvětrání.

To vše zcela automaticky s výstupem dat do zobrazovacího zařízení u vstupu do budovy pro rychlou orientaci HZS.

Dodáme: Integraci IIoT sítě - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu plynu a el. energie - Dohled

         Systém řízeného zabezpečení

Moderní systém propojeného zabezpečení budovy pro kamerové systémy, vjezdové brány, chytré parkoviště,

detekci otevřených oken, povolené vstupy, detektory pohybu, aj.

Dodáme: Integraci IIoT sítě - Monitoring - Logiku systému - Kamery - Detektory - Automatizaci - Dohled

kamerové systémy

Kvalita vnitřního prostředí v budovách

         Systém chytrých topných hlavic

Specializujeme se na moderní systémové řízení chytrých hlavic radiátoru, které díky spojení se systémem

KOLEGA a řízenou logikou zabezpečí okamžitou úsporu na energiích až o 30% s návratností za 3 - 4 topné sezóny.

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Hlavice - Automatizaci - Dohled

energie

         Zdravé prostředí v budově

 

"Chytrá zasedačka" je pokročilý systém sledující hladinu CO2, CO a čpavku, monitorující obsazenost místnosti

a doporučující přirozené větrání. Vše je vizualizováno na srozumitelném panelu přímo v prostoru.

Data se dále integrují do centrálního portálu s přehledem pro celou budovu a historií měření.

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Detektory - Automatizaci - Přehledový panel - Dohled

CO2

Vyspělá IIoT infrastruktura pro obce a města

         Systém chytrého řízení technologií a budov

V rámci obce můžete mít jeden systém pro řízení stávajících technologií v budovách i mimo ně, včetně dohledu a zabezpečení. Zajistíte chytrou logistiku odpadů, monitoring kvality prostředí uvnitř budov, kvality ovzduší, vodních nádrží i řek. Vše z naší nabídky sdružíme do jednoho portálu, který lze jednoduše doplňovat o další technologie.

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Přehledový panel - Dohled

         Systém ochrany osamocených pracovišť

Moderní systémová ochrana zaměstnanců a osob vyskytujících se na pracovišti osamoceně s potřebou dohledu 24/7.

(ČOV, vrátnice, sběrné dvory, sesterny, směnárny, dispečink, lesníci, senior domy, aj.) 

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatická výzva - SOS - Log událostí pro BOZP - Dohled

SOS

Výhody modulárního systému s KOLEGOU?

Možnost flexibilního
propojení
 IIOT + kabel

Systém doplňujete
jako stavebnici na míru

Data i automatizace
v reálném čase

Systém s dohledem
funkčnosti 24/7

Vyzkoušejte si systém
KOLEGA na 14 dní.

Vlastní zkušenost je nejlepší argument při výběru vhodné technologie.

Nový přístup pro udržitelnější společnost

Chytrá budoucnost staveb s bezpečným propojením.

bottom of page