top of page

Kooperativní systém prediktivní údržby

Průmysl 4.0 a 5.0

Efektivní spojení technologie a člověka

v průmyslových systémech řízení a monitorování.

(Prezentace 16  9)-3
Přehrát video

Co vám můžeme nabídnout?

Bezpečnostní automatizace

Systém automatizace prediktivní údržby

         Ochrana vaší technologie

Můžete rozšířit vaši stávající technologii o další ochranné prvky,

aniž byste byli nuceni nákladně vyměňovat celá zařízení. Takto navržený kooperativní modulární systém přinese výrazné ekonomické výhody

díky možnosti si investici do obnovy technologií rozložit v čase.

Digitalizace a úspory v průmyslu

Systém

správy

Dodáme: Digitalizaci IIOT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Dohled - Servis

Eliminace prostojů a škod ve výrobě

         Prediktivní systém řízení a monitoringu

Moderní koncept totální prediktivní údržby, označované jako Total Predictive Maintenance, pro krizové situace a automatizaci řízení v případě havárií,

spočívá v kombinaci senzorických a automatizačních prvků.

Ty lze díky neinvazivní aplikaci integrovat do vašich výrobních strojů a periferních zařízení. Tím se zajistí ochrana osob a technologií ve výrobních prostorách bez nutnosti omezování provozu či instalace složitých kabelových rozvodů.

Prediktivní údržba DEMCAK

Eliminace

prostojů

a škod

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Zařízení - Dohled

Detekce úniku kapalin

         Protizáplavový systém

Chytrá systémová ochrana budovy a instalovaných technologií 

při havárii/ úniku vody jako je (prasklé potrubí, flexi hadička přívodu vody, únik vody z topné soustavy, úniky chladiv a kapalin ze strojů aj.) 

Protékající radiátor

Detekce

úniku

kapalin

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu kapaliny

                       - Dohled

Detekce úniku plynů

         Úniky plynů a chemických látek

Ochrana při úniku zemního plynu ze zařízení a rozvodů v budovách. Systém zahrnuje efektivní detekci úniků různých provozních plynů z rozvodů ve výrobě, včetně dusíku, vodíku, kyslíku a oxidu uhličitého, stejně jako úniků zemního plynu a jiných technických plynů. Seznam detekovaných plynů na vyžádání u obchodního zástupce.

 

Únik chemických látek s ohrožením osob

Detekce

úniku

plynů

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu plynu/

                zastavení stroje - Automatická výstraha - Odvětrání prostor - Dohled

Patentovaná technologie monitoringu úniku oleje

         Patentovaná technologie detekce oleje 

Díky patentované technologii naší společnosti získáte systémovou ochranu strojů a zařízení při havárii/ úniku oleje(detekce úniku oleje ze soustavy od první kapky, detekce přítomnosti oleje v kapalinách aj.) 

 

Prasklé potrubí hydrauliky s únikem oleje

Detekce

úniku

oleje

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Dohled

IIoT infrastruktura odpadového hospodářství

Automatizace odpadového hospodářství

         Inteligentní odpadové hospodářsví

Moderní přístup k odpadovému hospodářství se neobejde bez chytrých technologií.

Řešení pro inteligentní monitorování odpadů představuje kombinaci senzorů

a automatizačních systémů. Díky nim získáváte přesné informace o naplněnosti odpadních nádob v reálném čase.

Nejenže to optimalizuje plánování svozu a snižuje náklady spojené s prázdnými nebo přetíženými nádobami, ale také vás systém automaticky upozorní a vyšle výzvy pro lepší koordinaci a reakci.

Toto řešení představuje revoluci v oblasti odpadového managementu, kde inteligence a efektivita jdou ruku v ruce pro čistší a udržitelnější firmy i města.

 

Automatizace odpadového hospodářství

Odpadová

logistika

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Dohled

Jaké výhody vám přinese spojení

vaší údržby TPM s naší Totální Prediktivní Údržbou?

 

Proč si vybrat bezpečnostní systém řízení

v průmyslovém internetu věcí IIoT?

Výhody modulárního systému s KOLEGOU?

Gateway

Možnost flexibilního
propojení
 IIOT + kabel

modulární automatizace

Systém doplňujete
jako stavebnici na míru

logika automatizace

Data i automatizace
v reálném čase

Logika systému KOLEGA

Systém s dohledem
funkčnosti 24/7

Vyzkoušejte si systém
KOLEGA na 14 dní.

Vlastní zkušenost je nejlepší argument při výběru vhodné technologie.

KOLEGA + IIoT propojuje fyzický svět s digitálním.

bottom of page