top of page

Systém KOLEGA pro prediktivní správu údržby, výroby a energetický management

Váš nový monitoring kondice strojů a technologií vám umožní sledovat trendy, optimalizovat údržbové procesy a zvyšovat spolehlivost strojů.

 

S naším nástrojem minimalizujete neplánované odstávky a nastavujete alarmy,

které automatizují reakce při vybočení ze standardu.

 

Plně kompatibilní s metodikou Six Sigma.

zvýšíte produktivitu, snížíte výdaje

V jednom systému vyřešíte výzvy štíhlé výroby,

energetický management

i prediktivní údržbu strojního vybavení

Všechny výhody na jednom místě
 

Modulové řízení s vlastním know-how přístupem. 

Nepřetržitý online sběr dat na jedno kliknutí.

Data, která v reálném čase využívá automatizace.

Zajištění úspor a vyšší efektivity provozu.

Nepřetržitá správa funkčnosti 24/7/365 dní v roce.

Vhodné pro energy management systems ISO 50001.

Odhalování počínajících havárií technologií a strojů.

Data z tisíce sledovaných míst na jednom místě.

Přehledné grafy, reportování, historie a logy událostí.

Software, který díky aktualizacím nestárne v čase.

Nabídka nových funkcí, které každý rok rozšiřujeme.

Plní požadavek dotačních programů na digitalizaci.

Nasloucháme vašim potřebám
a navrhujeme pro vás účinná řešení

Redukce nákladů na výrobu stlačeného vzduchu

Redukce nákladů na výrobu stlačeného vzduchu

Udržitelný přístup s online daty v přehledných reportech. Poskytuje podklady pro ESG, štíhlou výrobu

Udržitelný přístup s online daty v přehledných reportech. Poskytuje podklady pro ESG, štíhlou výrobu a lepší koordinaci práce na pracovišti.

Doplnění komunikačního protokolu pro propojení stávajících technologií, pokud mezi sebou t

Doplnění komunikačního protokolu na propojení stávajících technologií, pokud mezi sebou technologie neumí komunikovat nebo je stávající komunikace nefunkční

Monitorování průtoku technických plynů a chemikálií s možností automatického uzavření a za

Monitorování průtoku technických plynů a chemikálií s možností automatického uzavření a zastavení plnících linek a přilehlých technologií, přivolání odpovědné osoby nebo doobjednání náplně.

Monitoring průtoku temperačních jednotek

Monitoring průtoku temperačních jednotek

Monitorování parních generátorů

Monitorování parních generátorů, průtoků a spotřeby s automatizací provozu

Monitoring zdvihů, cyklů, motohodin, aj.

Monitoring zdvihů, cyklů, motohodin, aj.

On-line monitoring teplot klíčových strojních částí, motorů a rozvaděčových skříní

On-line monitoring teplot klíčových strojních částí, motorů a rozvaděčových skříní

Systém pro počítání výrobků, krabic, palet, aj.

Systém pro počítání výrobků, krabic, palet, aj.

Měření pH a koncentrace emulzí u obráběcích strojů

Měření pH a koncentrace přísad emulzí u obráběcích strojů

Monitoring chladicích kapalin pro stroje s funkcí automatického zastavení v případě havárie

Monitoring chladicích kapalin pro stroje s funkcí automatického zastavení v případě havárie

Vzdálené ovládání automatických ventilů

Vzdálené ovládání automatických ventilů

Detekce přítomnosti nebo úniku kapalin, chemických látek a olejů ve strojích, zařízeních a budovách

Detekce přítomnosti nebo úniku kapalin, chemických látek a olejů ve strojích, zařízeních a budovách pomocí patentované technologie

Detekce přítomnosti nebo úniku dusíku s funkcí automatického zastavení v případě havárie

Detekce přítomnosti nebo úniku dusíku s funkcí automatického zastavení v případě havárie

Monitoring stavu čerpadel, motorů, převodovek

Online monitorování vibrací a teplot u čerpadel, motorů, převodovek a dalších technologií v rámci prediktivní údržby, s okamžitou automatizací při překročení limitních hodnot

Nouzové odstavení jističe s návazností na EPS

Nouzové odstavení jističe s návazností na EPS

Integrace systému hašení do EPS pro klíčové technologie

Integrace systému hašení do EPS pro klíčové technologie

Monitoring rozvaděčů, jako ochrana klíčových technologií před přehřátím

Monitoring stavu vnitřního prostředí rozvaděčů pro ochranu klíčových technologií

Monitorování výkonových parametrů frekvenčních měničů s výstupem do možné automatizace širokých peri

Monitorování výkonových parametrů frekvenčních měničů s výstupem do možné automatizace širokých periferií strojů a zařízení

Monitorování spotřeby energie strojů, sledování trendů, jalové složky a anomálií, porovnávání výkonn

Monitorování spotřeby energie strojů, sledování trendů, jalové složky a anomálií, porovnávání výkonnosti technologií s možností okamžité automatizace

Automatické přivolání zodpovědné osoby (údržba, logistika, kvalita)

Automatické přivolání zodpovědné osoby (údržba, logistika, kvalita)

Monitoring, zda skutečně proběhla pravidelná obchůzka strojů nebo servis údržby, s vyžadovan

Monitoring, zda skutečně proběhla pravidelná obchůzka strojů nebo servis údržby, s vyžadovaným vyjádřením k případnému incidentu.

Monitoring pracovníka na osamoceném pracovišti pro ochranu jeho zdraví a života při úrazu nebo ztrát

Monitoring pracovníka na osamoceném pracovišti pro ochranu jeho zdraví a života při úrazu nebo ztrátě vědomí.

AI monitorování používání ochranných přileb, vest, síťek na vlasy a dalších ochranných pomůcek.

AI monitorování používání ochranných přileb, vest, síťek na vlasy a dalších ochranných pomůcek.

Monitoring množství odpadu a naplněnosti odpadních nádob, jímek a šachet s přivoláním obsluhy nebo o

Monitoring množství odpadu a naplněnosti odpadních nádob, jímek a šachet s přivoláním obsluhy nebo objednáním svozu.

Monitoring volných skladových míst.

Jednoduchý monitoring volných skladových míst.

Umíme pracovat s daty z vaší stávající senzoriky a doplnit ji novými senzory.

Sloučíme více vstupů do jednoho ekosystému, který můžeme zobrazit ve vašem prostředí

nebo poskytnout naše vlastní řešení.

Pracujeme s různými protokoly pro bezdrátovou i drátovou komunikaci

a spolupracujeme se světovými lídry v oblasti senzoriky a automatizačních prvků, což nám

umožňuje integrovat různé výrobce do jednoho systému.

Nejsme pouze dočasným řešením. Jsme dlouhodobými partnery.

Umíme efektivně vyřešit mnoho problémů a stáváme se tak všestrannými odborníky na místa,

která potřebujete chránit, zlepšit, monitorovat nebo automatizovat.

Ke každému provozu přistupujeme individuálně, zahrnujeme do systému vaše stávající technologie,

měřidla, firemní cíle a potřeby obsluhy, abychom dosáhli co největšího užitku.

Tento přístup je dostupný pro všechny výrobní podniky, protože využíváme již stávající platformy,

kterou jsme vyvinuli, a jedná se tak o stavebnicové řešení, které si může dovolit i malá výrobní firma.

Díky tomuto inovativnímu a udržitelnému přístupu jsme byli nominováni a oceněni jako

INOVATIVNÍ FIRMA ROKU 2023 Hospodářskou komorou České republiky

v našem regionu. Šetříme našim zákazníkům značné výdaje a chráníme zdraví a životy jejich zaměstnanců.

391 

Systémových řešení jsme pro vás vyvinuli za pouhý rok s cílem zjednodušit správu a údržbu výroby, zajistit úspory času a materiálů,
snížit odstávky a zvýšit spolehlivost
dodávek pro vaše zákazníky

Údržbový systém monitoringu a automatizace DEMCAK

Cokoli si z naší nabídky řešení vyberete, integrujeme do jednoho systému a zobrazovacího portálu.

Portál je přizpůsobitelný úrovni uživatelů a umožňuje zobrazení podle jednotlivých provozů, technologií, nebo společností.

S jedním přístupem budete mít všechna řešení na jednom místě. Už nemusíte spravovat desítky systémů.

Pro údržbu výroby, správu budovy, energetický management a zabezpečení lidí na pracovišti vám od teď stačí jeden systém.

Výhody modulárního systému s KOLEGOU?

Gateway

Možnost flexibilního
propojení
 IIOT + kabel

modulární automatizace

Systém doplňujete
jako stavebnici na míru

logika automatizace

Data i automatizace
v reálném čase

Logika systému KOLEGA

Systém s dohledem
funkčnosti 24/7

Napište nám,
co vás z naší nabídky zaujalo. 

Nezávazně s vámi projdeme vaše potřeby.

Aktivně spolupracujeme

 

Česká společnost pro údržbu
KHK_KRALOVEHRADECKEHO_KRAJE-logo_zakladni.png

Systém KOLEGA propojuje váš fyzický svět s digitálním.

bottom of page