top of page

Totální prediktivní údržba

Industry 4.0 a 5.0

Efektivní spojení technologie a člověka

v průmyslových systémech řízení a monitorování.

(Prezentace 16  9)-3
Přehrát video

Co vám můžeme nabídnout?

Bezpečnostní automatizace

iStock-1674270619.jpg

         Ochrana vaší technologie

Můžete rozšířit vaši stávající technologii o další ochranné prvky,

aniž byste byli nuceni nákladně vyměňovat celé zařízení. 

Kromě toho můžete díky implementaci systému KOLEGA kombinovat 

promyšlenou logiku a automatizaci, což by přispělo k ještě lepší optimalizaci fungování a výkonu vaší stávající technologie. Tím byste nejen zvýšili bezpečnost, ale také efektivitu a spolehlivost celého systému, jako celku.

iStock-864476896.jpg

Systém

správy

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Dohled - Servis

iStock-1299261925.jpg

         Prediktivní systém řízení a monitoringu

Moderní koncept totální prediktivní údržby, označované jako Total Predictive Maintenance, pro krizové situace a automatizaci řízení v případě havárií,

spočívá v kombinaci senzorických a automatizačních prvků.

Ty lze díky neinvazivní aplikaci integrovat do vašich výrobních strojů a periferních zařízení. Tím se zajistí ochrana osob a technologií ve výrobních prostorách bez nutnosti omezování provozu či instalace složitých kabelových rozvodů.

iStock-493788334.jpg

Eliminace

prostojů

a škod

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci - Zařízení - Dohled

Water_edited.jpg

         Protizáplavový systém

Chytrá systémová ochrana budovy a instalovaných technologií 

při havárii/ úniku vody jako je (prasklé potrubí, flexi hadička přívodu vody, únik vody z topné soustavy, úniky chladiv a kapalin ze strojů aj.) 

ÚVODNÍ 3 BANNERY WEBOVKY DEMCAK-2.jpg

Detekce

úniku

kapalin

Dodáme: IIoT - Monitoring - Logiku systému - Automatizaci uzavření přívodu kapaliny

                       - Dohled

iStock-478622125.jpg

         Úniky plynů a chemických látek

Ochrana při úniku zemního plynu ze zařízení a rozvodů v budovách. Systém zahrnuje efektivní detekci úniků různých provozních plynů z rozvodů ve výrobě, včetně dusíku, vodíku, kyslíku a oxidu uhličitého, stejně jako úniků zemního plynu a jiných technických plynů. Seznam detekovaných plynů na vyžádání u obchodního zástupce.