top of page

VODOHOSPODÁŘSTVÍ S KOLEGOU 
ZDIGITALIZUJETE A ZABEZPEČÍTE

KOLEGA se vody nebojí. Je to moderní Vodník, který může mít mnoho přínosů pro vaši správu vodních zdrojů

a distribuci vody. Jedním z hlavních motivů pro zavedení takového KOLEGY je zvýšení účinnosti a spolehlivosti provozu vodovodů a kanalizací, což může vést ke snížení provozních nákladů a zlepšení kvality služeb pro zákazníky.

 

Konkrétně vám KOLEGA
zajistí tyto specifické úkoly

Monitoring | Reporty | Správa | Řízení

Vodovody | Kanalizace | ČOV | Správa povodí | Aquakultura

Průtokoměry

KOLEGA Vodník je šetřílek a zaznamená každou kapku.

V případě překročení limitního objemu vody zaznamená a informuje vás, případně může uzavřít  přívod vody. 
Vhodné při nežádoucích 
únicích, haváriích a pro vyúčtování spotřeby.

Detekce úniku vody

Havárie na vodovodním

potrubí je raz dva. Přijde vždy, když není nikdo v dosahu. KOLEGA má oči tam, kde případnou havárii očekáváte a když by přišla, informuje vás a uzavře přívod vody v okruhu.

Ventil umí zavřít i otevřít navíc vzdáleně. Je to šikula. 

PH

Potřebujete měřit PH v nádržích, sádkách, nebo třeba ve skleničce vody? Zaznamenat jeho změnu a ihned vyslat informaci všem

zodpovědným osobám?

Vezměte si KOLEGU do firmy, 

je jako ryba ve vodě a PH bude automaticky zaznamenávat

a hlídat za vás.

Rozpuštěný kyslík

ve vodě

Bez kyslíku není život a jestli ho je dostatek pod hladinou, ale i v hloubce do 50 m dostatek, zjistíte díky KOLEGOVI, který okysličení pohlídá od 0 do 200 % nasycení. Pokud bude potřeba trochu bublinek přifouknout, může otevřít správný ventil a nádrž provzdušnit ve chvíli, kdy je to potřeba.

Měření oxidačně-redukčního potenciálu

KOLEGA je terénní pracovník a měří in situ v reálných podmínkách, kde je potřeba.

Velká výhoda je, že se měřící zařízení nezanáší a nehrozí znehodnocení reference.

Je vhodný pro monitoring odpadních vod, pitné vody, 

sádek a aquakultury.

Vodivost a salinita

Kvalitu pitné vody umí KOLEGA monitorovat v tomto rozsahu:

vodivost od 0 do 200 mS/cm, salinita od 5 do 60 ppt

a přítomnost rozpuštěných minerálů TDS

od 0 do 133 000 ppm. 

 Užijete při kontrole pitné vody, průmyslu a zemědělství.

Výška hladiny vody

 Výšku hladiny KOLEGA zajistí ohlídat snadno. Podmínkou je, aby se měřilo na pevném bodu, pod kterým je stabilně hladina vody

(ne pro mobilní cisterny).

Vhodné pro monitoring hladiny

řek, kádí, nádrží, jímek, přehrad, apod.

Kontaminace vody olejem

KOLEGA umí včasně detekovat

únik oleje z nádrží, soustav a barelů, který by mohly být

kontaminantem vody.

Přítomnost oleje zjistí

od pouhé kapky.

Jedná se o účelové invazivní měření, nebo o ochranu pod olejovými vanami.

Monitoring odtoku ČOV

Zakázkově pro vaše potřeby můžeme v rámci vývoje

připravit měření

amoniakálního 

plynného dusíku N-NH.

Turbidimetrie

 Zákal vody NTU KOLEGA snímá pomocí infračervené nefelometrie

 při vlnové délce 850 nm. Zároveň změří nerozpuštěné látky pro aplikace s nízkým rozsahem.

Zákal: 0 až 4000 NTU ve

4 nezávislých rozsazích a automatický rozsah suspendované látky: 0 až 4500 mg/l.

Spektrofotometrická analýza

KOLEGA stanoví koncentraci látky

v roztoku pomocí měření absorpce elektromagnetického záření.

SAC při vlnové délce 254 nm pro stanovení obsahu organických látek ve vzorku vody při vlnové délce 254 nm.

SOS zařízení pro osamocená pracoviště

Moderní KOLEGA Vodník si na dušičky v hrníčku nepotrpí.

Ba naopak, pro správu odloučených pracovišť chrání zaměstnance mobilním senzorem

v odlehlých prostorách. Zároveň slouží také jako docházkový systém se záznamem, s možnou lokací místa, kde se nachází a

 s povinností se pravidelně hlásit do portálu.

Voda
Kapkami vody

AquaBox IoT

Potřebujete systém, který nepřetržitě monitoruje kritické hodnoty pod hladinou sladkých i slaných vod a poskytuje data v reálném čase pro analýzu a rozhodování?

Chcete dostávat upozornění, pokud jsou limity překročeny,

a mít možnost automaticky řídit další zařízení a aplikace

na základě získaných dat?

Pokud ano, kontaktujte nás a specifikujte, které hodnoty potřebujete monitorovat a jaké procesy chcete automatizovat.

 

My se postaráme o zbytek.

KOLEGA představuje mnoho možností, které můžete ve vodohospodářství uplatnit.

 

Vše lze realizovat v rámci jedné zakázky, nebo jednotlivé prvky doobjednávat

jako puzzle s rozložením do několika etap.

 Zjistěte více od našeho obchodního oddělení.

Společně s KOLEGOU 
udržíte technologický krok s vývojem

Nepřetržitá aktualizace a posun vpřed 

 

Vzhledem k tomu, že technologie IoT se neustále vyvíjí, může být systém v podobě vašeho nového KOLEGY 

snadno aktualizován a kdykoli doplněn o nová zařízení a funkce. To znamená, že systém je schopen udržovat krok

s technologickým vývojem a nepotřebuje drahé a složité obnovy. Díky našemu partnerství v podobě udržovacího provoznímu paušálu pro vás KOLEGU a jeho funkce neustále vylepšujeme.

Co dnes moderní technologie neumí, zítra už může být jinak a vy o žádnou novinku nepřijdete.
Přídavná instalace je pak snadná a méně nákladná, než výměna celého systému.

Vzdálená podpora a ochrana zařízení 

 

KOLEGA je primárně tam, kde něco monitoruje a díky tomu chrání jiná zařízení, osoby, nebo životní prostředí.
Často něco na základě limitních stavů ovládá, jako je třeba zavírání přívodu vody, přivolání obsluhy, nebo vypne stroj, když hrozí jeho poškození. Protože je to ale stále jenom "zařízení", je potřeba jeho funkce snímat a hlídat. 

Představte si, že vám někdo poškodí senzor na snímaní hladiny vody v nádrži a vy na to přijdete až ve chvíli, kdy je potopa všude kolem. S námi o poškození, ztrátě, nebo pouhé únavě zařízení víte okamžitě.

A teď si představte, že jde o zdraví, nebo život člověka. Na KOLEGU se v tomto ohledu díky naší vzdálené podpoře můžete spolehnout. Naše technologické centrum drží vzdálenou správu zařízení a vy tak víte, že je systém funkční.

Od toho se odvíjí tarif, který si společně s KOLEGOU pořizujete. Denní správa začíná na 39 Kč pro 20 parametrů  (např. budete monitorovat PH v 10 lokacích, průtok v 5 ti místech a ve zbývající 5 okysličení, variabilita je na vás).

Jeden portál pro všechny provozy kdekoli v ČR

 

Děsí vás, že by pro každé pracoviště musel být samostatně vedený systém?
Tak tuto noční můru odložte. Všechna data se vám přehledně ukládají do jednoho systému a máte k nim přístup odkudkoli. Navíc můžete ovládat zařízení jednoduše z jednoho místa.

Osvědčilo se vám, že 23° C je ideální teplota vody pro chov konkrétního druhu ryb a teď to potřebujete nastavit na všech místech centrálně? V portálu můžete. Zároveň díky logu akcí můžete zakázat nezodpovědným osobám,

aby měnili vaše zadání. Nportál nejste díky naší podpoře nikdy sami a když budete potřebovat poradit,

máte se vždy na koho obrátit.

Kde se s KOLEGOU můžete setkat? 

Klíčový faktor ekologické rovnováhy.

VODA

Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete.

bottom of page