top of page

Optimalizace průmyslového osvětlení prostřednictvím internetu věcí s KOLEGOU DEMCAKEM

Aktualizováno: 20. 10. 2023


Úspora nákladů a efektivita v novém světle Průmyslové podniky dnes využívají mnoho technologií, aby zvýšily svoji efektivitu a snížily provozní náklady. Jednou z těchto inovací je řízené osvětlení v průmyslu, což je koncept, který přináší řadu výhod, včetně významných úspor.

Jak je to možné? Na to si dnes odpovíme.

Řízené osvětlení a průmyslový internet věcí (IIoT):

Cesta k úsporám Nejprve se podívejme na princip řízeného osvětlení v průmyslu. Koncept spočívá v použití průmyslového internetu věcí (IIoT), technologie, která propojuje zařízení a systémy v průmyslovém prostředí a umožňuje jim komunikovat a spolupracovat. Jak se to týká osvětlení? Řízené osvětlení využívá IIoT k automatickému přizpůsobení intenzity a rozložení světla podle specifických potřeb a podmínek v daný čas a prostoru. Tato optimalizace osvětlení může vést k nemalým úsporám, protože světlo je zapnuto jen když a kde je to potřeba, a to s přesně takovou intenzitou, jaká je potřebná.

Instalace systému řízeného osvětlení: Rychlá, jednoduchá a bez nákladů na stavební práce Nyní, když známe princip řízeného osvětlení, je důležité zmínit, jak je tento systém instalován. Instalace je rychlá a není potřeba žádné stavební práce nebo tahání kabelů. To je možné díky tomu, že řízení osvětlení je prováděno prostřednictvím bezdrátového připojení, což umožňuje výrazně zjednodušit proces a minimalizovat náklady a čas potřebný pro instalaci. Chytré svícení je vhodné do všech budov bez rozdílu. 
Instalujeme nejen do průmyslových objektů, ale i do hotelů, obcí a administrativních budov.

Optimalizace pro různé podmínky: Pohyb, denní světlo a další Řízené osvětlení lze přizpůsobit široké škále podmínek. Může se například automaticky regulovat na základě pohybu v hale, denního světla nebo na základě směn a přestávek. V případě havarijních situací může systém okamžitě rozsvítit všechny prostory, což zvyšuje bezpečnost pracovníků. To vše přispívá k optimalizaci spotřeby energie a úsporám nákladů.

Integrace do stávajících budov: Flexibilita řízeného osvětlení Dalším kouzlem řízeného osvětlení je, že jej lze přidat i do stávajících budov. Díky pružnosti technologií IIoT lze systémy řízeného osvětlení integrovat do jakékoliv budovy bez ohledu na její stáří nebo design. To otevírá cestu k efektivitě a úsporám pro širokou škálu průmyslových podniků. Řídit lze i venkovní osvětlení a rozsvěcet světla v případě zaznamenání pohybu vozidla, či chodce. Svícení může být v úsporném režimu a pouze zvýší krátkodobě svou intenzitu.
Světlem lze navádět i dopravní obsluhu na konkrétní parkovací místo, či příjezd ke konkrétní rampě. Díky propojení systému s chytrou bránou u vjezdu se automaticky řídí celý proces navádění vozidel s jejich záznamem vjezdu i výjezdu. Zajistíte si tak noční směnu bez obslužným systémem, který pro vás navrhneme a instalujeme.
Instalace řízeného osvětlení do prostor sportoviště v KONGRES HOTEL JEZERKA Seč.

Proč zvolit náš systém řízeného osvětlení Společnost DEMCAK s.r.o. je specializovaná na automatické řídící systémy v IIoT. Naším cílem je poskytnout zákazníkům celostní systém, který zahrnuje nejen návrh a instalaci chytrého řízeného osvětlení, ale také jeho logiku a údržbu. Kromě toho nabízíme systémy pro prediktivní údržbu a správu řízení chytrých budov, čímž zákazníkům poskytujeme řadu nástrojů pro optimalizaci jejich podnikání. Každý podnik má za cíl snižovat své provozní výdaje a zvyšovat kvalitu svých služeb zákazníkům a v tom jim umíme být partnerem.

Uspořádání díky řízenému osvětlení: Příklad z praxe Pro ilustraci možných úspor se podívejme na jeden příklad. Průmyslový podnik s rozlohou 10 000 m² může díky implementaci řízeného osvětlení snížit své náklady na osvětlení až o 40 %. Při průměrných nákladech na elektrickou energii by toto mohlo vést k úspoře až 500 000 Kč ročně. Řízené osvětlení v průmyslu je tedy jednoduché, efektivní a přínosné řešení. Nabízí výrazné úspory a zároveň zvyšuje bezpečnost a pohodlí pracovníků. Je to inteligentní krok do budoucnosti průmyslu.


Zajímá vás, jak by mohl KOLEGA DEMCAK

ušetřit v nákladech na svícení i ve vaší firmě?


Dejte nám o sobě vědět a náš tým specialistů se vám bude věnovat.

Můžete psát na info@demcak.eu, nebo volejte (+420) 465 422 849.

Naše zkušenosti s celostním řízením a automatizací jsou vaším klíčem k dostupné efektivitě.DEMCAK s.r.o.| Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete. | www.demcak.eu

34 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page