top of page

Jaké výhody má IIoT?

Revoluce 

v průmyslovém sektoru

 

Písmo font K2D (pro název KOLEGA DEMCAK IoT)-2.png
base_logo_transparent_background.png

Nízké náklady pořízení, nulové přerušení výroby.

Integrace našeho systému přináší špičkovou technologii průmyslovém internetu věcí (IIoT) prostřednictvím rádiové komunikace, a to se zohledněním vašich stávajících technologií a operací.

IIoT, neboli průmyslový internet věcí 

se vztahuje k aplikaci technologie internetu věcí (IoT) ve výrobním a průmyslovém kontextu.

IIoT spojuje fyzické stroje a zařízení s internetovými technologiemi a umožňuje tak sdílení dat a informací napříč zařízeními.

Díky tomu můžete optimalizovat výrobní a operativní procesy.

Sběr a komunikace dat

Data jsou přenášena přes rádio do datových center, či cloudu.

Často se využívá v oblastech, kde kabelová konektivita není praktická.

Pro zařízení, která vyžadují malou spotřebu energie a přenášejí data přes dlouhé vzdálenosti.

IIoT lze implementovat paralelně s existujícími systémy.

Rádiová komunikace často nevyžaduje fyzický zásah do stávajících instalací.

Evropa má specifické regulace týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany dat, které musí IIoT řešení dodržovat.

K dispozici jsou určité rádiové frekvence pro průmyslové aplikace a nijak se neruší s běžným internetem (Wi-Fi).

 

Bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslový komplex, nemocnici nebo rekreační zařízení,

náš přístup je flexibilní a ohleduplný k vašemu provozu

Na požádání vylepšíme vaše technologie o dodatečnou ochranu a doplníme potřebné senzory a automatizaci, zajišťující bezpečnost pracovního prostoru a kontinuální hodnocení rizik. Tak předcházíme problémům dříve, než ovlivní provoz 

a minimalizujeme odstávky díky automatizaci, jež je nastavena tak, aby logicky reagovala na nastupující

či vzniklé problémy a havárie.

 

Ochrana a kompatibilita s vašimi stávajícími technologiemi

Instalace do provozu pro optimalizaci vašich stávajících systémů není třeba přerušovat výrobu, nebo přerušovat provoz.

Odpadá nutnost měnit technologie stávající a stačí je doplnit o moderní systém KOLEGA.

Jedná se o nejekonomičtější formu modernizace a údržbu zároveň.

Vyzkoušejte si systém
KOLEGA na 14 dní.

Vlastní zkušenost je nejlepší argument při výběru vhodné technologie.

Naše technologie jsou tam, kde je potřebujete.

bottom of page