top of page

Naplánujte si vstup
KOLEGY DEMCAKA
do vaší správy

S cílem optimalizovat efektivitu, snížit náklady a dosáhnout plynulého růstu.

Upgrade s IoT?
Jaká je vaše
motivace

Existuje více motivátorů, ale mezi základní patří uvolnění pracovních kapacit pro sebe nebo kolegy. Dále je dobré zaměřit se na oblasti, kde se opakují závady a havárie,

jako je prediktivní údržba, úniky kapalin a plynů a nedodržování důležitých kontrol. Důležitá je také oblast,

kde je vyžadována kontrola kvality a dodržování předpisů prostřednictvím norem, zákonů a vyhlášek. Dalším motivátorem může být snaha o úspory v provozních nákladech. Pokud máte pracoviště s vyšším rizikem

a potřebujete zabezpečit ochranu proti úrazům,

je to další důležitý důvod k zavedení vhodných opatření.

iStock-1350532080.jpg

Pro koho je KOLEGA DEMCAK vhodný?

S čím vám KOLEGA konkrétně pomůže?

Efektivně monitoruje a poskytuje přehledné informace

Tisíce míst najednou sleduje a předává okamžitý přehled o hodnotách, které jsou pro vás klíčové. Dodá reporty zpětně, nebo upozorní, když se překročí

limita, kterou stanovíte.

Image by Riccardo Annandale

Spotřeba a výčet

ÚVODNÍ BANNERY - webovky DEMCAK (Shoptet)-4.jpg
Image by Riccardo Annandale

Vody

výčepní

Kapalin

(z tanku)

iStock-1363683141.jpg

Tepla

Monitoring

Image by Patrick Hendry
Design produktu

Vlhkosti

Teploty

 Mladá žena Uvažuje
Zařízení na čištění bazénu

CO2

PH v kapalinách

Image by Natalie Comrie

Prašnost

Letecký pohled na řeku
Image by Dallas Reedy

Rychlosti větru

Výšky hladiny

Image by Derek Story
Filtrace odpadních vod

Obsah rozpuštěných látek v kapalinách

Image by Arno Senoner

Kamerové systémy

Image by Justus Menke

Tlak

Otevřené okno

Otevřená okna

Futuristické auto

Vibrací

shutterstock_1654200025.jpg

Pohyb

Plyny

Rozmazaný pohyb

Pohyb a počet osob

v objektu

shutterstock_1630294351-2_edited_edited.jpg

Vzdálenost

Image by Steven Ungermann

Stav chodu klimatizace

Kanalizace Hatch

Osobu na osamoceném pracovišti

Image by ThisisEngineering RAEng

Zvuk

system.řešení WEB (1400 × 780 px)-4.png

Stav zásob - KANBAN

Když má KOLEGA pod palcem monitoring, může na jeho základě automatizovat cokoli, co potřebujete.

Co je to automatizace v průmyslové síti?

Automatizace v IoT (Internetu věcí) je unikátní tím, že propojuje a integruje zařízení připojená do systému KOLEGY a umožňuje automatické řízení a ovládání.

To znamená, že můžete programovat a nastavit akce, které se automaticky spouštějí na základě podmínek a dat z monitoringu. IoT automatizace poskytuje širší kontext, flexibilitu, škálovatelnost, inteligentní rozhodování a je přístupná pro optimalizaci a zlepšení různých oblastí

primárně do průmyslu, správy budov, obcí, ale i domácností.

 

Je dostupnější než si myslíte a dokáže obsáhnout tisíce míst a ovládat stovky operací v jeden čas. Na nic nezapomene, vše udělá přesně tak, jak jste naplánovali. Pracuje pro vás 24/7/365 dní v roce.

Co všechno může efektivně řídit

Je toho mnoho a jistě tu nezmíníme všechno. S každou vaší zakázkou se portfolio možností rozšiřuje a je až neuvěřitelné, kde všude vám KOLEGA dokáže 

pomáhat růst a chránit.

Image by Riccardo Annandale

Spotřeba energie

ÚVODNÍ BANNERY - webovky DEMCAK (Shoptet)-4.jpg

Spotřeba vody

výčepní

Spotřeba kapalin

iStock-1363683141.jpg

Spotřeba tepla

Image by Patrick Hendry

Vlhkost

Image by Dallas Reedy

Rychlost větru

Filtrace odpadních vod

Obsah rozpuštěných látek v kapalinách

Image by Arno Senoner

Kamerové systémy

Image by Justus Menke

Tlak

Otevřené okno

Otevřená okna

Image by Derek Story

Vibrace

 Mladá žena Uvažuje

CO2

Letecký pohled na řeku

Výška hladiny

Futuristické auto

Pohyb

Rozmazaný pohyb

Pohyb a počet osob

v objektu

shutterstock_1630294351-2_edited_edited.jpg

Vzdálenost

Image by Steven Ungermann

Stav chodu klimatizace

Design produktu

Teplota

Image by Natalie Comrie

Prašnost

Zařízení na čištění bazénu

PH v kapalinách

shutterstock_1654200025.jpg

Plyny

Kanalizace Hatch

Osobu na osamoceném pracovišti

Image by ThisisEngineering RAEng

Zvuk

system.řešení WEB (1400 × 780 px)-4.png

Stav zásob - KANBAN

I want to join the webinar,
Sign me up!

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page