top of page
Pozvánka na Chytrou obec (Prezentace (16  9)) (1920 × 600 px).png

„Chytrá správa měst a obcí

 

Nové technologie mění pohled na správu budov, veřejných prostranství, ale i na odpadové hospodářství,

či hygienické požadavky a dostupnost služeb.

Moderní pojetí správy a ochrany v rámci prediktivní údržby je nejšetrnějším a nejekonomičtějším řešením,

které jako dobrý hospodář můžete zvolit pro veřejný úsek, za který nesete zodpovědnost.

Občané hledí na výběr místa pro své budoucí bydlení a podnikání velmi pečlivě a pokud mají možnost čerpat

z výhod IoT služeb pro zvýšení jejich kvality života a podnikání, zvolí si lukrativní oblast,

kterou jim díky chytré správě můžete v rámci lokality poskytnout.

 

Co vám systém

CHYTRÉ SPRÁVY A REGULACE

může nabídnout? 

 

 

 

 • ochranu budov při havárii vody, plynu a zahoření,

 • automatizaci veřejného osvětlení,

 • efektivní vytápění pomocí chytrých hlavic

 • kamerový systém

 • monitoring kvality ovzduší a veřejných vodních ploch

 • závlahový systém

 • monitoring zvýšení hladiny řek a potoků

 • sirény při havarijních situacích

 • monitoring naplněnosti odpadních nádob

 • sledování spotřeby energií

 • vyčítání spotřeby tepla

 • SOS zařízení pro seniory a obyvatele se zdravotním handicapem a mnoho dalších služeb z naší nabídky.

 

 


Jednotlivé kroky správy a automatizace můžete přidávat jako puzzle tehdy, kdy je to potřeba.
Díky tomu je systém velmi variabilní a nechová se jako "black box".
Vždy je softwarově aktuální a roste s potřebami správy města napříč dobou.

Projdeme s vámi kritická místa

a na základě bohatých zkušeností navrhneme smysluplný začátek prvních instalací.

 

Chcete-li maximalizovat výhody nasazení nového systému správy a řízení, je důležité začít správně.

Vyplácí se čerpat z našich osvědčených zkušeností z praxe.

Prvním krokem, který si většina měst vybere, je zaměřit se na oblasti, kde se investice rychle vrátí v číselné podobě.

Jednou z nejefektivnějších oblastí je správa vytápění budov pomocí chytrých termohlavic.

Naše ověřené řešení umožňuje až 30% úsporu nákladů na vytápění. Investice do této oblasti se obvykle

vrátí během 2 až 3 topných sezón.

Další zajímavou oblastí úspor je monitorování a automatizace chlazení (klimatizace) a otevírání oken.

 

Velkou výzvou jsou také neočekávané výdaje spojené s údržbou budov.

S naším systémem prediktivní údržby můžeme minimalizovat náklady na havárie, jako jsou vodní škody.

Dokážeme rychle detekovat a zastavit únik vody, ale i plynu, což chrání nejen historické budovy,

ale i umělecké předměty.

Města také usilují o automatizaci osvětlení, plánovaného svozu odpadu a dalších služeb pro občany.

Tímto způsobem mohou zlepšit dohled a kvalitu poskytovaných služeb.

Celkově nasazení celostního systému správy města s komunikací v průmyslovém internetu věcí

 přináší úspory provozních nákladů a zvýšenou bezpečnost.

 

Modernizace začíná tím, že se zajímáte, ptáte se a připravujete plán investic do budov.

Naše systémové řešení je snadno implementovatelné a nevyžaduje stavební zásah, nebo nutnou rekonstrukci.
Díky tomu se modernizace neprodražuje.

Náš systém využijete na širokou škálu monitoringu i automatizace a nepotřebujete

tak komunikovat s mnoha dodavateli technologií. Se vším se můžete obracet na nás.

Zajistíme kompletní návrh, instalaci i doživotní servis všech zařízení.

Celé město tak budete mít ve správě a navíc svým občanům budete moct poskytnout

připojení do zabezpečené sítě a automatizovat tak i své podniky, či domácnosti.

Celostní propojení budov a jejich zařízení přináší časové i finanční úspory.
 

Zajímejte se o aktuální dotace na modernizaci měst, které lze na pořízení systému KOLEGA DEMCAK čerpat.

Kontaktuje nás

Přidejte se do skupiny bezpečných měst a firem, které tvoří zákazníci našeho portfolia.

Správa města v bezpečném internetu věcí je smysluplné propojení světa lidí a technologií, které pomáhají.

bottom of page