top of page

Setkání v červnu 2023
 

Srdečně vás zveme na první inovativní seminář pro starosty a správce měst, městských částí a obcí. 

 

Připojte se k nám a objevte, jak digitálně transformovat a efektivně spravovat veřejné budovy, prostranství a periferie pomocí pokročilého IoT systému správy KOLEGY DEMCAKA

 

Naše řešení vám umožní zasítění obce pro vlastní správu a nabídne občanům možnost připojit se se svými domácnostmi a firmami, zajišťujícími vlastní individuální správu, zabezpečení, automatizaci a úspory energií.

 

Přijďte načerpat informace a začněte správu údržby dělat efektivněji.
Moderní řešení pro budoucnost a udržitelnost je dostupnější, než si myslíte.

 

První seminář, který neprosedíte v lavici, ale půjdete se podívat do provozu pardubické firmy.

„Chytrá správa měst a obcí

 

Nové technologie mění pohled na správu budov, veřejných prostranství, ale i na odpadové hospodářství,

či hygienické požadavky a dostupnost služeb.

Moderní pojetí správy a ochrany v rámci prediktivní údržby je nejšetrnějším a nejekonomičtějším řešením,

které jako dobrý hospodář můžete zvolit pro veřejný úsek, za který nesete zodpovědnost.

Občané hledí na výběr místa pro své budoucí bydlení a podnikání velmi pečlivě a pokud mají možnost čerpat

z výhod IoT služeb pro zvýšení jejich kvality života a podnikání, zvolí si lukrativní oblast,

kterou jim díky chytré správě můžete v rámci lokality poskytnout. 

Čeká vás živá diskuze s představením IoT správy chytré obce.

 

 

 

Systém může automaticky zajistit:

 

 

 

ochranu budov při havárii vody, plynu a zahoření,

automatizaci veřejného osvětlení,

efektivní vytápění pomocí chytrých hlavic

kamerový systém

monitoring kvality ovzduší a veřejných vodních ploch

závlahový systém

monitoring zvýšení hladiny řek a potoků

sirény při havarijních situacích

monitoring naplněnosti odpadních nádob

sledování spotřeby energií

vyčítání spotřeby tepla

SOS zařízení pro seniory a obyvatele se zdravotním handicapem

 mnoho dalších služeb z naší nabídky.

Jednotlivé kroky správy a automatizace můžete přidávat jako puzzle tehdy, kdy je to potřeba.

Díky tomu je systém velmi variabilní a nechová se jako "black box".

Vždy je softwarově aktuální a roste s potřebami správy města napříč dobou.

Ověříte si fungování v praxi

Vezmeme vás do výrobní firmy u nás v areálu, 

kde s KOLEGOU DEMCAKEM již spolupracují. 
 

Praktická část tohoto semináře vám otevře možnosti využití systému.

 

 

Organizace semináře

 

Sejdeme se u nás v technologickém centru 

v Semtíně v Pardubicích

15. června, v 9:00 hodin

 

a budeme končit lehce před obědem.

Jak se přihlásit k účasti na semináři

 

Svou účast prosím potvrďte přes formulář 

níže na stránkách do 13. června.


Kapacita účastníků je omezená.

Seminář je ZDARMA.

 


Semináře na témata monitoringu, ochrany a automatizace průmyslu, staveb, dopravy, vodohospodářství a úspor energií probíhají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Témata pro vás střídáme, tak aby byla zachována segmentace pro určitý okruh zájemců. V případě zájmu můžeme udělat individuální seminář představení našich technologií pro větší skupinu vašich techniků, správců a manažerů individuálně buď u nás, nebo u vás ve firmě.

 


Budeme se na Vás těšit!

Rezervační formulář pro účast na semináři

Děkujeme za odeslání rezervace. Brzy se Vám ozveme.

Chráníme

průmysl

budovy

osoby

bottom of page