Pomáháme firmám zvyšovat energetickou účinnost.

Návrh bez názvu-47.jpg

APeM
Active Process effciency Management

Pojďte společně s námi zlepšit efektivitu
v celé vaší firmě a buďte díky ní
energeticky udržitelní.

Energetická efektivita
a úspory energie.

Základem je o kolik reálně opravdu uspoříte, ne o kolik procent budete lepší.

Na celou firmu je potřeba se podívat s nadhledem

a propojit technologiemi všechna místa, kde má sběr dat smysl.

Aktivním systémem řídit úsporu energií, materiálů

a lidské práce tak, aby se investice do technologií vrátila co nejdříve.

Každá firma si tak díky systému APeM začne generovat svůj vlastní energetický badžet jako aktivum pro svou budoucnost na trhu.

The Wall of Ideas

Zelená je dobrá. 
       
Jak v číslech hospodářského výsledku, tak v uhlíkové stopě.

žárovka_edited.jpg

Nevíte, kde spořit konkrétně, ale pro uspořený milion by jste už uplatnění našli.

 

Vzrůstající náklady na pořízení energií a materiálů trápí všechny firmy na trhu. Přichází čas na inovace. Bez nich se dlouhodobě není možné udržet

v zelených číslech a zde mohou technologie pomáhat více než kdy předtím.

Efektivním větráním, topením, klimatizováním, nebo i hospodárným využíváním vody lze celkem rychle snižovat provozní náklady.

Prediktivní údržbou lze ušetřit stovky tisíc za pouhý rok. 

Naplánujeme vám smysluplné využití skladové energie, doporučíme systémově řízené vypínaní zařízení a zamezíme plýtvání způsobené

lidským faktorem.

Díky aktivnímu systému pro úspory energie vám tak pomůžeme posílit místo na trhu a ušetřit tam, kde to pro vás bude mít největší přínos.

Poptejte nás již nyní zadat poptávku.

Naše technologie vám přinesou úsporu okamžitě.

 

 

Společně neutrální stopou Carbon Zero

Získaná data vám výhledově budou sloužit pro vypočet uhlíkové stopy a stanete se tak zajímavým

partnerem pro své odběratele. Přijde čas, kdy bude povinný výkaz o uhlíkové stopě, tak stejně jako je povinná účetní uzávěrka. Připravte se včas a inovujte postupně.

uspořených peněz za energie a včasném zajištění limitních a havarijních stavů na strojích a v budovách,

si tak vytvoříte vlastní aktivum, které u středních a velkých firem představuje miliony korun ročně.

Naším cílem je být pro vás dlouhodobým partnerem na zelené stopě a nabízet inovace díky našemu

vlastnímu technologickému centru v Pardubicích. Spolupracujeme s univerzitami a profesionály v oblasti IT,

abychom byli silným partnerem, který bezpečně zajistí a chrání vaše zájmy.